ด้านเศรษฐกิจ
    ด้านสังคม
    ด้าน ICT
    ด้านอื่นๆ

Username
Password
 
[ สมัครสมาชิก ]   [ ลืมรหัสผ่าน ]
รายการสั่งซื้อของคุณ
สินค้า 0 items
ราคารวม 0.00 บาท
ดูตระกร้าสินค้าคุณรู้จักเว็บไซต์เราจากไหน ?

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับระบบสั่งซื้อสิ่งพิมพ์ออนไลน์

ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
น้อย
ข้อเสนอแนะ
 


รายงานสถิติรายปีประเทศไทย(Statistical Yearbook Thailand)
พ.ศ.2561

กำหนดการออกหนังสือ : ทุกปี 
ขนาดรูปเล่มเอกสาร : 19.5 x 27 ซม
ภาษาที่นำเสนอ : ไทย/ อังกฤษ

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ ภาค
เป็นการนำเสนอข้อมูลสำคัญ 23 สาขา ได้แก่ 
- สถิติประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ 
- สถิติแรงงาน 
- สถิติการศึกษา การฝึกอบรม ศาสนา และวัฒนธรรม รวมถึงสถิติสื่อมวลชน
- สถิติสุขภาพ สถิติสวัสดิการสังคม สถิติเกี่ยวกับหญิงชาย
- สถิติรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน 
- สถิติด้านสังคม ประชากรศาสตร์ และสถิติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สถิติบัญชีประชาชาติ
- สถิติการเกษตร การป่าไม้ และการประมง สถิติอุตสาหกรรม สถิติพลังงาน
- สถิติการค้าส่ง ค้าปลีก และการค้าระหว่างประเทศ สถิติการขนส่ง
- สถิติการสื่อสาร รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สถิติการท่องเที่ยว
- สถิติเงินตรา การเงิน การประกันภัย และดุลการชำระเงิน สถิติการคลัง สถิติราคา
- สถิติวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิทธิบัตร สถิติด้านเศรษฐกิจอื่น ๆ
- สถิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- สถิติอุตุนิยมวิทยา

  ราคา   1050.00 บาท 

  ราคา   500.00 บาท ติดต่อขอสั่งซื้อเอกสารและซีดีรอม  :
สำนักสถิติพยากรณ์  สำนักงานสถิติแห่งชาติ   ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘o พรรษา   อาคาร B ชั้น 2  ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่    กทม.   ๑o๒๑o
โทร. o ๒๑๔๑  ๗๔๙๘     โทรสาร  0 ๒๑๔๓  ๘๑๓๒    ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  :  [email protected]