ด้านเศรษฐกิจ
    ด้านสังคม
    ด้าน ICT
    ด้านอื่นๆ

Username
Password
 
[ สมัครสมาชิก ]   [ ลืมรหัสผ่าน ]
รายการสั่งซื้อของคุณ
สินค้า 0 items
ราคารวม 0.00 บาท
ดูตระกร้าสินค้าคุณรู้จักเว็บไซต์เราจากไหน ?

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับระบบสั่งซื้อสิ่งพิมพ์ออนไลน์

ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
น้อย
ข้อเสนอแนะ
 


เครื่องชี้ภาวะสังคม (Social Indicators)
พ.ศ.2562(2019)

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ

  • สำรวจภาวะสังคมของประเทศในแต่ละด้าน เช่น ประชากร แรงงาน การศึกษา สาธารณสุข
  • ใช้ในการติดตามและประเมินแผนทางสังคมด้านต่าง ๆ เช่น แรงงาน สวัสดิการ
  • เพื่อทราบถึงแนวโน้มในเรื่องต่าง ๆ ทางสังคม
  ราคา   430.00 บาท 

  ราคา   0.00 บาท ติดต่อขอสั่งซื้อเอกสารและซีดีรอม  :
สำนักสถิติพยากรณ์  สำนักงานสถิติแห่งชาติ   ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘o พรรษา   อาคาร B ชั้น 2  ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่    กทม.   ๑o๒๑o
โทร. o ๒๑๔๑  ๗๔๙๘     โทรสาร  0 ๒๑๔๓  ๘๑๓๒    ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  :  binfopub@nso.go.th