ด้านเศรษฐกิจ
    ด้านสังคม
    ด้าน ICT
    ด้านอื่นๆ

Username
Password
 
[ สมัครสมาชิก ]   [ ลืมรหัสผ่าน ]
รายการสั่งซื้อของคุณ
สินค้า 0 items
ราคารวม 0.00 บาท
ดูตระกร้าสินค้าคุณรู้จักเว็บไซต์เราจากไหน ?

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับระบบสั่งซื้อสิ่งพิมพ์ออนไลน์

ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
น้อย
ข้อเสนอแนะ
 


การสำรวจอนามัยและสวัสดิการ The Survey on Health and Welfare
2562(2019)

กำหนดการออกหนังสือ: ทุก 2 ปี 
ขนาดรูปเล่ม : 21.5 X 29.0 ซม 
ภาษาที่นำเสนอ : ไทย/อังกฤษ 

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ 

• สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล 
• สถานการณ์สุขภาพของประชากร 
• การเจ็บป่วย 
• การรับบริการสาธารณสุข 
• ค่าใช้จ่ายและค่าพาหนะ 
• การใช้สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล 

  ราคา   250.00 บาท 

  ราคา   200.00 บาท ติดต่อขอสั่งซื้อเอกสารและซีดีรอม  :
สำนักสถิติพยากรณ์  สำนักงานสถิติแห่งชาติ   ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘o พรรษา   อาคาร B ชั้น 2  ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่    กทม.   ๑o๒๑o
โทร. o ๒๑๔๑  ๗๔๙๘     โทรสาร  0 ๒๑๔๓  ๘๑๓๒    ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  :  binfopub@nso.go.th