ด้านเศรษฐกิจ
    ด้านสังคม
    ด้าน ICT
    ด้านอื่นๆ

Username
Password
 
[ สมัครสมาชิก ]   [ ลืมรหัสผ่าน ]
รายการสั่งซื้อของคุณ
สินค้า 0 items
ราคารวม 0.00 บาท
ดูตระกร้าสินค้าคุณรู้จักเว็บไซต์เราจากไหน ?

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับระบบสั่งซื้อสิ่งพิมพ์ออนไลน์

ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
น้อย
ข้อเสนอแนะ
 


ตัวชี้วัดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2561(2018)

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ    

  • การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในประเทศไทย
  • โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • การมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประชากร
  • การมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ
  • ทรัพยากรบุคคลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • การจัดอันดับการแข่งขัน
  • ตัวชี้วัดสำคัญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  ราคา   200.00 บาท 

  ราคา   200.00 บาท ติดต่อขอสั่งซื้อเอกสารและซีดีรอม  :
สำนักสถิติพยากรณ์  สำนักงานสถิติแห่งชาติ   ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘o พรรษา   อาคาร B ชั้น 2  ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่    กทม.   ๑o๒๑o
โทร. o ๒๑๔๑  ๗๔๙๘     โทรสาร  0 ๒๑๔๓  ๘๑๓๒    ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  :  [email protected]