ด้านเศรษฐกิจ
    ด้านสังคม
    ด้าน ICT
    ด้านอื่นๆ

Username
Password
 
[ สมัครสมาชิก ]   [ ลืมรหัสผ่าน ]
รายการสั่งซื้อของคุณ
สินค้า 0 items
ราคารวม 0.00 บาท
ดูตระกร้าสินค้าคุณรู้จักเว็บไซต์เราจากไหน ?

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับระบบสั่งซื้อสิ่งพิมพ์ออนไลน์

ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
น้อย
ข้อเสนอแนะ
 


การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีฯ ในครัวเรือน The Household survey on the Use of Information and Communication technology
พ.ศ.2561(ไตรมาส 1)

กำหนดการออกหนังสือ : ทุกปี

ขนาดดรูปเล่มเอกสาร : 21.0 x 29.7 ซม.

ภาษาที่นำเสนอ : ไทย/อังกฤษ

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ :

  • การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประชากร
  • ลักษณะและพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต
  • การมีอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน
  ราคา   300.00 บาท ติดต่อขอสั่งซื้อเอกสารและซีดีรอม  :
สำนักสถิติพยากรณ์  สำนักงานสถิติแห่งชาติ   ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘o พรรษา   อาคาร B ชั้น 2  ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่    กทม.   ๑o๒๑o
โทร. o ๒๑๔๑  ๗๔๙๘     โทรสาร  0 ๒๑๔๓  ๘๑๓๒    ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  :  binfopub@nso.go.th