ด้านเศรษฐกิจ
    ด้านสังคม
    ด้าน ICT
    ด้านอื่นๆ

Username
Password
 
[ สมัครสมาชิก ]   [ ลืมรหัสผ่าน ]
รายการสั่งซื้อของคุณ
สินค้า 0 items
ราคารวม 0.00 บาท
ดูตระกร้าสินค้าคุณรู้จักเว็บไซต์เราจากไหน ?

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับระบบสั่งซื้อสิ่งพิมพ์ออนไลน์

ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
น้อย
ข้อเสนอแนะ
 


การสำรวจยอดขายรายไตรมาส (The Quarterly Retail Survey)
พ.ศ.2564(2021) พร้อมแฟลชไดรฟ

                                                                                                                                                                                                                                                                                        

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ  

  • ประเภทธุรกิจและขนาดของสถานประกอบการการ
  • มูลค่าขาย/รายรับของสถานประกอบการ
  • การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าขาย/รายรับของสถานประกอบการ
  • การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือของธุรกิจขายปลีก
  • การเปรียบเทียบข้อมูลการสำรวจกับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศรายไตรมาส(QGDP )
  • ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสถานประกอบการ
  ราคา   200.00 บาท 

  ราคา   0.00 บาท ติดต่อขอสั่งซื้อเอกสารและซีดีรอม  :
สำนักสถิติพยากรณ์  สำนักงานสถิติแห่งชาติ   ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘o พรรษา   อาคาร B ชั้น 2  ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่    กทม.   ๑o๒๑o
โทร. o ๒๑๔๑  ๗๔๙๘     โทรสาร  0 ๒๑๔๓  ๘๑๓๒    ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  :  [email protected]