ด้านเศรษฐกิจ
    ด้านสังคม
    ด้าน ICT
    ด้านอื่นๆ

Username
Password
 
[ สมัครสมาชิก ]   [ ลืมรหัสผ่าน ]
รายการสั่งซื้อของคุณ
สินค้า 0 items
ราคารวม 0.00 บาท
ดูตระกร้าสินค้าคุณรู้จักเว็บไซต์เราจากไหน ?

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับระบบสั่งซื้อสิ่งพิมพ์ออนไลน์

ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
น้อย
ข้อเสนอแนะ
 


การสำรวจที่พักแรม (THE 2018 ACCOMMODATION SURVEY)
พ.ศ.2563(2020)

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ  

  • จำนวนสถานประกอบการที่พักแรม
  • จำนวนห้องพัก
  • จำนวนผู้เข้าพัก
  • คนทำงานและลูกจ้าง
  • ค่าตอบแทนแรงงาน
  • การร่วมลงทุนหรือถือหุ้นของต่างประเทศ
  • การให้บริการด้านอื่นๆ
  • รายรับและค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการ
  • สรุปข้อมูลที่สำคัญ
  ราคา   250.00 บาท 

  ราคา   200.00 บาท สำมะโนอุตสาหกรรม (The Industrial Census)
2560 (2017)CD ROM สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 จังหวัดปทุมธานี

- หมวดย่อยอุตสาหกรรม

 - ข้อมูลสถิติที่สำคัญ

 - อัตราการเปลี่ยนแปลง

 - อุตสาหกรรมสีเขียว

 - ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินกิจการ

 - ความต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือ

 - การเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างภาค

 

 

  ราคา   200.00 บาท ติดต่อขอสั่งซื้อเอกสารและซีดีรอม  :
สำนักสถิติพยากรณ์  สำนักงานสถิติแห่งชาติ   ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘o พรรษา   อาคาร B ชั้น 2  ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่    กทม.   ๑o๒๑o
โทร. o ๒๑๔๑  ๗๔๙๘     โทรสาร  0 ๒๑๔๓  ๘๑๓๒    ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  :  binfopub@nso.go.th