ด้านเศรษฐกิจ
    ด้านสังคม
    ด้าน ICT
    ด้านอื่นๆ

Username
Password
 
[ สมัครสมาชิก ]   [ ลืมรหัสผ่าน ]
รายการสั่งซื้อของคุณ
สินค้า 0 items
ราคารวม 0.00 บาท
ดูตระกร้าสินค้าคุณรู้จักเว็บไซต์เราจากไหน ?

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับระบบสั่งซื้อสิ่งพิมพ์ออนไลน์

ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
น้อย
ข้อเสนอแนะ
 

    
    เลือกโครงการ
:::  << [6] 7  8  9  10  11  >> 

การสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร (The Migration Survey).พ.ศ. 2559

เครื่องชี้ภาวะสังคม (Social Indicators).พ.ศ. 2558

การสำรวจสุขภาพจิต (ความสุข) คนไทย.พ.ศ.2558

การสำรวจกิจกรรมทางกายของประชากร.พ.ศ. 2558

การสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร (Skill Development Survey).พ.ศ. 2558

การสำรวจแรงงานนอกระบบ (The Informal Employment Survey).พ.ศ. 2558

การสำรวจการอ่านหนังสือของประชากร (The Reading Behavior of Population Survey).พ.ศ. 2558

การสำรวจการใช้เวลาของประชากร (The Time Use Survey).พ.ศ. 2558 (กรกฎาคม 2557 - มิถุนายน 2558)

การสำรวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทย.พ.ศ. 2558


ติดต่อขอสั่งซื้อเอกสารและซีดีรอม  :
สำนักสถิติพยากรณ์  สำนักงานสถิติแห่งชาติ   ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘o พรรษา   อาคาร B ชั้น 2  ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่    กทม.   ๑o๒๑o
โทร. o ๒๑๔๑  ๗๔๙๘     โทรสาร  0 ๒๑๔๓  ๘๑๓๒    ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  :  [email protected]