ด้านเศรษฐกิจ
    ด้านสังคม
    ด้าน ICT
    ด้านอื่นๆ

Username
Password
 
[ สมัครสมาชิก ]   [ ลืมรหัสผ่าน ]
รายการสั่งซื้อของคุณ
สินค้า 0 items
ราคารวม 0.00 บาท
ดูตระกร้าสินค้าคุณรู้จักเว็บไซต์เราจากไหน ?

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับระบบสั่งซื้อสิ่งพิมพ์ออนไลน์

ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
น้อย
ข้อเสนอแนะ
 

    
    เลือกโครงการ
:::  << [5] 6  7  8  >> 

เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจและสังคมไทยที่สำคัญ (Core Econonic and Social Indicators of Thailand). - พ.ศ.2554 (2011)

ประมวลข้อมูลสถิติที่สำคัญของประเทศไทย (Key Statistics of Thailand). -พ.ศ. 2554 (2011)

รายงานสถิติรายปีประเทศไทย(Statistical Yearbook Thailand). -พ.ศ. 2554 (2011)

วารสารสถิติรายไตรมาส ( Quarterly Bulletin of Statistics ).2554 ปีที่ 59 ไตรมาสที่ 1-2

เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจและสังคมไทยที่สำคัญ (Core Econonic and Social Indicators of Thailand). - พ.ศ.2553 (2010)

วารสารสถิติรายไตรมาส ( Quarterly Bulletin of Statistics ).- ปีที่ 58 ไตรมาสที่ 3-4

วารสารสถิติรายไตรมาส ( Quarterly Bulletin of Statistics ). - 2553 ปีที่ 58 ไตรมาสที่ 1-2

แผนที่และข้อมูลพื้นฐานของกรุงเทพมหานคร. - พ.ศ.2553 (2010)

แผนที่และข้อมูลพื้นฐาน 75 จังหวัด. -พ.ศ. 2553 (2010)


ติดต่อขอสั่งซื้อเอกสารและซีดีรอม  :
สำนักสถิติพยากรณ์  สำนักงานสถิติแห่งชาติ   ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘o พรรษา   อาคาร B ชั้น 2  ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่    กทม.   ๑o๒๑o
โทร. o ๒๑๔๑  ๗๔๙๘     โทรสาร  0 ๒๑๔๓  ๘๑๓๒    ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  :  [email protected]