ด้านเศรษฐกิจ
    ด้านสังคม
    ด้าน ICT
    ด้านอื่นๆ

Username
Password
 
[ สมัครสมาชิก ]   [ ลืมรหัสผ่าน ]
รายการสั่งซื้อของคุณ
สินค้า 0 items
ราคารวม 0.00 บาท
ดูตระกร้าสินค้าคุณรู้จักเว็บไซต์เราจากไหน ?

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับระบบสั่งซื้อสิ่งพิมพ์ออนไลน์

ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
น้อย
ข้อเสนอแนะ
 

    
    เลือกโครงการ
:::  << [4] 5  6  7  8  >> 

รายงานสถิติรายปีประเทศไทย(Statistical Yearbook Thailand).- พ.ศ. 2556

วารสารสถิติรายไตรมาส ( Quarterly Bulletin of Statistics ).- 2555 ปีที่ 60 ไตรมาสที่ 4

วารสารสถิติรายไตรมาส ( Quarterly Bulletin of Statistics ).- 2555 ปีที่ 60 ไตรมาส ที่ 3

วารสารสถิติรายไตรมาส ( Quarterly Bulletin of Statistics ).- 2555 ปีที่ 60 ไตรมาสที่ 2

วารสารสถิติรายไตรมาส ( Quarterly Bulletin of Statistics ).- 2555 ปีที่ 60 ไตรมาสที่ 1

ประมวลข้อมูลสถิติที่สำคัญของประเทศไทย (Key Statistics of Thailand). - พ.ศ.2555

เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจและสังคมไทยที่สำคัญ (Core Econonic and Social Indicators of Thailand).พ.ศ. 2555

สถิติสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย (Environmental Statistical of Thailand).พ.ศ. 2555

รายงานสถิติรายปีประเทศไทย(Statistical Yearbook Thailand).- พ.ศ. 2555


ติดต่อขอสั่งซื้อเอกสารและซีดีรอม  :
สำนักสถิติพยากรณ์  สำนักงานสถิติแห่งชาติ   ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘o พรรษา   อาคาร B ชั้น 2  ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่    กทม.   ๑o๒๑o
โทร. o ๒๑๔๑  ๗๔๙๘     โทรสาร  0 ๒๑๔๓  ๘๑๓๒    ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  :  [email protected]