ด้านเศรษฐกิจ
    ด้านสังคม
    ด้าน ICT
    ด้านอื่นๆ

Username
Password
 
[ สมัครสมาชิก ]   [ ลืมรหัสผ่าน ]
รายการสั่งซื้อของคุณ
สินค้า 0 items
ราคารวม 0.00 บาท
ดูตระกร้าสินค้าคุณรู้จักเว็บไซต์เราจากไหน ?

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับระบบสั่งซื้อสิ่งพิมพ์ออนไลน์

ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
น้อย
ข้อเสนอแนะ
 

    
    เลือกโครงการ
:::  << [4] 5  6  7  8  9  >> 

การสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร (Skill Development Survey).2560 (2017)

การสำรวจความพิการ (The Dissbility Survey).พ.ศ.2560(2017)

การสำรวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทย.พ.ศ.2560 (ในรอบปี 2559)พร้อมCD-ROM

การสำรวจอนามัยและสวัสดิการ The Survey on Health and Welfare.พ.ศ.2560

การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ทั่วราชอาณาจักร (The Labor Force Survey Whole Kingdom).พ.ศ.2560 (2017)ไตรมาส4

การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ทั่วราชอาณาจักร (The Labor Force Survey Whole Kingdom).พ.ศ. 2560 (2017) ไตรมาส3

การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ทั่วราชอาณาจักร (The Labor Force Survey Whole Kingdom). พ.ศ.2560 (2017) ไตรมาสที่ 1

การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ทั่วราชอาณาจักร (The Labor Force Survey Whole Kingdom).พ.ศ. 2560 (2017) ไตรมาส2

การสำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย (The Survey of Elderly in Thailand).2560 (2017)


ติดต่อขอสั่งซื้อเอกสารและซีดีรอม  :
สำนักสถิติพยากรณ์  สำนักงานสถิติแห่งชาติ   ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘o พรรษา   อาคาร B ชั้น 2  ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่    กทม.   ๑o๒๑o
โทร. o ๒๑๔๑  ๗๔๙๘     โทรสาร  0 ๒๑๔๓  ๘๑๓๒    ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  :  [email protected]