ด้านเศรษฐกิจ
    ด้านสังคม
    ด้าน ICT
    ด้านอื่นๆ

Username
Password
 
[ สมัครสมาชิก ]   [ ลืมรหัสผ่าน ]
รายการสั่งซื้อของคุณ
สินค้า 0 items
ราคารวม 0.00 บาท
ดูตระกร้าสินค้าคุณรู้จักเว็บไซต์เราจากไหน ?

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับระบบสั่งซื้อสิ่งพิมพ์ออนไลน์

ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
น้อย
ข้อเสนอแนะ
 

    
    เลือกโครงการ
:::  << [3] 4  5  6  7  8  >> 

วารสารสถิติรายไตรมาส ( Quarterly Bulletin of Statistics ).- 2557 ปีที่ 62 ไตรมาสที่ 1

วารสารสถิติรายไตรมาส ( Quarterly Bulletin of Statistics ).- 2557 ปีที่ 62 ไตรมาสที่ 4

รายงานสถิติรายปีประเทศไทย(Statistical Yearbook Thailand).- พ.ศ. 2557

วารสารสถิติรายไตรมาส ( Quarterly Bulletin of Statistics ).- 2556 ปีที่ 61 ไตรมาส ที่ 4

วารสารสถิติรายไตรมาส ( Quarterly Bulletin of Statistics ).- 2556 ปีที่ 61 ไตรมาสที่ 2

วารสารสถิติรายไตรมาส ( Quarterly Bulletin of Statistics ).- 2556 ปีที่ 61 ไตรมาสที่ 1

แผนที่ความยากจนของประเทศไทย.ปี 2556

วารสารสถิติรายไตรมาส ( Quarterly Bulletin of Statistics ).- 2556 ปีที่ 61 ไตรมาสที่ 3

รายงานสถิติรายปีประเทศไทย(Statistical Yearbook Thailand).- พ.ศ. 2556


ติดต่อขอสั่งซื้อเอกสารและซีดีรอม  :
สำนักสถิติพยากรณ์  สำนักงานสถิติแห่งชาติ   ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘o พรรษา   อาคาร B ชั้น 2  ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่    กทม.   ๑o๒๑o
โทร. o ๒๑๔๑  ๗๔๙๘     โทรสาร  0 ๒๑๔๓  ๘๑๓๒    ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  :  binfopub@nso.go.th