ด้านเศรษฐกิจ
    ด้านสังคม
    ด้าน ICT
    ด้านอื่นๆ

Username
Password
 
[ สมัครสมาชิก ]   [ ลืมรหัสผ่าน ]
รายการสั่งซื้อของคุณ
สินค้า 0 items
ราคารวม 0.00 บาท
ดูตระกร้าสินค้าคุณรู้จักเว็บไซต์เราจากไหน ?

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับระบบสั่งซื้อสิ่งพิมพ์ออนไลน์

ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
น้อย
ข้อเสนอแนะ
 

     
ลำดับที่ชื่อ-สกุลหมายเลขพัสดุวันที่จัดส่ง
1  ปวิณญดา บุญรมย์RE 5566 6439 8 TH 17/08/64
2  บริษัท วีที โซลูชั่น จำกัด RB 1793 5783 7 TH 16/06/64
3  Wu Fei RB 1793 5782 3 TH และ RB 1793 5781 0 TH 24/06/64
4  กอบชัย ว่องไวยุทธ์ RE 5566 6404 4 TH 12/05/64
5  KOMSON CHARNVUTHIKUL RB 1793 5773 5 TH, RB 1793 5774 9 TH, RB 1793 5775 2 TH, RB 1793 5776 6 TH, RB 1793 5769 5 TH, RB 1731/03/64
6  Sarit Srinavakul EU 9760 6172 4 TH 09/04/64
7  กู้เกียรติ สมานวณิชย์ RB 1793 5714 8 TH 19/03/64
8  ภาวิณี สตาร์เจลRB 1793 5713 4 TH15/03/64
9  คนที่หนึ่ง แสงหิรัญ RB 1793 5715 1 TH08/03/64
10  อนุชา รันดาเว RB 1793 5720 5 TH 16/02/64
11  นายศศินทร์ มะกูดี RL 2426 1195 3 TH 14/01/64
12  อรพรรณ​ จาง RE 5566 6364 0 TH11/01/64
13  ภวัต อัศววิเศษ RL 2426 1196 7 TH07/01/64
14  นครินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ RL 2426 1186 5 TH และ RL 2426 1187 9 TH 19/05/63
15  พนิต อรรฆยมาศ RL 2426 1070 6 TH 18/03/63
16  คุณอินทร์นิชา วรกุลวัฒนดิษฐ์ RL 2426 1069 7 TH12/02/63
17  ไอริญชย์ญฎา เลอลอยRL 2426 1066 6 TH 30/09/62
18  ศุภสิทธิ์ พรหมปลูก RL 2426 1062 1 TH 27/08/62
19  ชนกนันท์ ฉินนานนท์ RL 2426 1064 9 TH19/08/62
20  Patiwat Atayagul EU 9760 6168 4 TH31/07/62
21  ธนกรม RL 2426 1050 2 TH 03/07/62
22  สุธิดา นาสัก RL 2426 1052 0 TH 24/06/62
23  พนิต อรรฆยมาศ RL 2426 0989 2 TH 20/06/62
24  ภูริดา เวียนทอง RL 2426 0986 1 TH 14/05/62
25  sasipa aphinives RL 2426 0982 7 TH 05/03/62
26  สุกัณฑา หมวดทองRL 2426 0983 5 TH 14/02/62
27  กุลธิดา ธนกัญญา RL 2426 0978 7 TH 30/01/62
28  วรรณรวี เฟื่องขจรศักดิ์ RL 2426 0980 0 TH และ RL 2426 0979 5 TH 23/01/62
29  Ittipat Chinangkulpiwat RL 2426 0974 2 TH 21/12/61
30  Ittipat Chinangkulpiwat RL 2426 0974 2 TH 21/12/61
31  เขมรัฐ บุญสิทธิ์ RL 2426 0972 5 TH และ RL 2426 0973 9 TH 19/12/61
32  นายอานนท์ เทพสำเริง RL 2426 0962 3 TH และ RL 2426 0963 7 TH22/10/61
33  phiradej nopteepkungwan RL 2426 0908 4 TH01/10/61
34  ประภาพรรณ สุดตา RL 2426 0898 5 TH17/09/61
35  ปทุมวรรณ กาลปักRL 2426 0897 1 TH12/09/61
36  สุระ วัฒนล้ำเลิศ RL 2426 0890 6 TH06/09/61
37  อรพิมล สงวนศักดิ์โกศล RL 2426 0889 7 TH04/09/61
38  อุดมพร บุณยประเสริฐ RL 2426 0886 6 TH28/08/61
39  วิไลทิพย์ พันโยธา RL 2426 0884 9 TH 14/08/61
40  Achiraya Chinaroj RL 2426 0883 5 TH 10/08/61
41  บวรภพ หลงชิน RL 2426 0880 4 TH 16/07/61
42  บวรภพ หลงชิน RL 2426 0880 4 TH 16/07/61
43  ขวัญฤทัย สมศักดิ์ RL 2426 0874 7 TH 25/06/61
44  อิงอร นาคฤทธิ์ RL 2426 0870 2 TH21/06/61
45  เยาวภา ทองงอก RL 2426 0868 0 TH และ RL 2426 0869 3 TH 19/06/61
46  สกลพร ศรกุล RL 2426 0865 9 TH 4/06/61
47  กุลธิดา ธนกัญญา RL 2426 0807 5 TH17/04/61
48  ภาณุ พรศิลป์อนันต์ RJ 1941 5500 1 TH9 ก.พ. 2561
49  พีรภาย์ บุรีรักษ์ RJ 1941 5489 1 TH 2 ก.พ. 2561
50  กมลชนก ตินตะชาติ RJ 1941 5491 6 TH RJ 1941 5492 0 TH RJ 1941 5493 3 TH30 มกราคม 2561ติดต่อขอสั่งซื้อเอกสารและซีดีรอม  :
สำนักสถิติพยากรณ์  สำนักงานสถิติแห่งชาติ   ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘o พรรษา   อาคาร B ชั้น 2  ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่    กทม.   ๑o๒๑o
โทร. o ๒๑๔๑  ๗๔๙๘     โทรสาร  0 ๒๑๔๓  ๘๑๓๒    ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  :  binfopub@nso.go.th