ด้านเศรษฐกิจ
    ด้านสังคม
    ด้าน ICT
    ด้านอื่นๆ

Username
Password
 
[ สมัครสมาชิก ]   [ ลืมรหัสผ่าน ]
รายการสั่งซื้อของคุณ
สินค้า 0 items
ราคารวม 0.00 บาท
ดูตระกร้าสินค้าคุณรู้จักเว็บไซต์เราจากไหน ?

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับระบบสั่งซื้อสิ่งพิมพ์ออนไลน์

ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
น้อย
ข้อเสนอแนะ
 

     
ลำดับที่ชื่อ-สกุลหมายเลขพัสดุวันที่จัดส่ง
1  Kaigai Advisory Co., Ltd. RB 1793 4866 0 TH11/08/65
2  กวินตรา วรรณวงษ์ RB 1793 5861 1 TH 12/04/65
3  พรพรรณ รักน้อย EU 9760 6177 2 TH11/01/65
4  KOMSON CHARNVUTHIKUL RB 1793 5841 8 TH, RB 1793 5842 1 TH, RB 1793 5843 5 TH, RB 1793 5845 2 TH, RB 1793 5846 6 TH, RB 1712/11/64
5  ชรัฐ ตามไท RB 1793 5844 9 TH02/11/64
6  คมสัน ชาญวุฒิกุล RB 1793 5792 5 TH 29/10/64
7  ปวิณญดา บุญรมย์RE 5566 6439 8 TH 17/08/64
8  บริษัท วีที โซลูชั่น จำกัด RB 1793 5783 7 TH 16/06/64
9  Wu Fei RB 1793 5782 3 TH และ RB 1793 5781 0 TH 24/06/64
10  กอบชัย ว่องไวยุทธ์ RE 5566 6404 4 TH 12/05/64
11  KOMSON CHARNVUTHIKUL RB 1793 5773 5 TH, RB 1793 5774 9 TH, RB 1793 5775 2 TH, RB 1793 5776 6 TH, RB 1793 5769 5 TH, RB 1731/03/64
12  Sarit Srinavakul EU 9760 6172 4 TH 09/04/64
13  กู้เกียรติ สมานวณิชย์ RB 1793 5714 8 TH 19/03/64
14  ภาวิณี สตาร์เจลRB 1793 5713 4 TH15/03/64
15  คนที่หนึ่ง แสงหิรัญ RB 1793 5715 1 TH08/03/64
16  อนุชา รันดาเว RB 1793 5720 5 TH 16/02/64
17  นายศศินทร์ มะกูดี RL 2426 1195 3 TH 14/01/64
18  อรพรรณ​ จาง RE 5566 6364 0 TH11/01/64
19  ภวัต อัศววิเศษ RL 2426 1196 7 TH07/01/64
20  นครินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ RL 2426 1186 5 TH และ RL 2426 1187 9 TH 19/05/63
21  พนิต อรรฆยมาศ RL 2426 1070 6 TH 18/03/63
22  คุณอินทร์นิชา วรกุลวัฒนดิษฐ์ RL 2426 1069 7 TH12/02/63
23  ไอริญชย์ญฎา เลอลอยRL 2426 1066 6 TH 30/09/62
24  ศุภสิทธิ์ พรหมปลูก RL 2426 1062 1 TH 27/08/62
25  ชนกนันท์ ฉินนานนท์ RL 2426 1064 9 TH19/08/62
26  Patiwat Atayagul EU 9760 6168 4 TH31/07/62
27  ธนกรม RL 2426 1050 2 TH 03/07/62
28  สุธิดา นาสัก RL 2426 1052 0 TH 24/06/62
29  พนิต อรรฆยมาศ RL 2426 0989 2 TH 20/06/62
30  ภูริดา เวียนทอง RL 2426 0986 1 TH 14/05/62
31  sasipa aphinives RL 2426 0982 7 TH 05/03/62
32  สุกัณฑา หมวดทองRL 2426 0983 5 TH 14/02/62
33  กุลธิดา ธนกัญญา RL 2426 0978 7 TH 30/01/62
34  วรรณรวี เฟื่องขจรศักดิ์ RL 2426 0980 0 TH และ RL 2426 0979 5 TH 23/01/62
35  Ittipat Chinangkulpiwat RL 2426 0974 2 TH 21/12/61
36  Ittipat Chinangkulpiwat RL 2426 0974 2 TH 21/12/61
37  เขมรัฐ บุญสิทธิ์ RL 2426 0972 5 TH และ RL 2426 0973 9 TH 19/12/61
38  นายอานนท์ เทพสำเริง RL 2426 0962 3 TH และ RL 2426 0963 7 TH22/10/61
39  phiradej nopteepkungwan RL 2426 0908 4 TH01/10/61
40  ประภาพรรณ สุดตา RL 2426 0898 5 TH17/09/61
41  ปทุมวรรณ กาลปักRL 2426 0897 1 TH12/09/61
42  สุระ วัฒนล้ำเลิศ RL 2426 0890 6 TH06/09/61
43  อรพิมล สงวนศักดิ์โกศล RL 2426 0889 7 TH04/09/61
44  อุดมพร บุณยประเสริฐ RL 2426 0886 6 TH28/08/61
45  วิไลทิพย์ พันโยธา RL 2426 0884 9 TH 14/08/61
46  Achiraya Chinaroj RL 2426 0883 5 TH 10/08/61
47  บวรภพ หลงชิน RL 2426 0880 4 TH 16/07/61
48  บวรภพ หลงชิน RL 2426 0880 4 TH 16/07/61
49  ขวัญฤทัย สมศักดิ์ RL 2426 0874 7 TH 25/06/61
50  อิงอร นาคฤทธิ์ RL 2426 0870 2 TH21/06/61ติดต่อขอสั่งซื้อเอกสารและซีดีรอม  :
สำนักสถิติพยากรณ์  สำนักงานสถิติแห่งชาติ   ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘o พรรษา   อาคาร B ชั้น 2  ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่    กทม.   ๑o๒๑o
โทร. o ๒๑๔๑  ๗๔๙๘     โทรสาร  0 ๒๑๔๓  ๘๑๓๒    ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  :  [email protected]