ด้านเศรษฐกิจ
    ด้านสังคม
    ด้าน ICT
    ด้านอื่นๆ

Username
Password
 
[ สมัครสมาชิก ]   [ ลืมรหัสผ่าน ]
รายการสั่งซื้อของคุณ
สินค้า 0 items
ราคารวม 0.00 บาท
ดูตระกร้าสินค้าคุณรู้จักเว็บไซต์เราจากไหน ?

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับระบบสั่งซื้อสิ่งพิมพ์ออนไลน์

ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
น้อย
ข้อเสนอแนะ
 

ติดต่อขอซื้อเอกสาร/ซีดีรอม : กลุ่มบริการและเผยแพร่ข้อมูล สำนักสถิติพยากรณ์
      สำนักงานสถิติแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
      อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210
      Tel. 02-1417498
      Fax 02-1438132
      E-mail : binfopub@nso.go.th

วิธีชำระเงิน :
      1. ธนาณัติสั่งจ่ายสำนักงานสถิติแห่งชาติ
          ปณ. ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
          ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
          อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210

     2. โอนเงินเข้าบัญชีสำนักงานสถิติแห่งชาติ
          ธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานใหม่
          เลขที่บัญชี 065-0-43493-5 ติดต่อขอสั่งซื้อเอกสารและซีดีรอม  :
สำนักสถิติพยากรณ์  สำนักงานสถิติแห่งชาติ   ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘o พรรษา   อาคาร B ชั้น 2  ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่    กทม.   ๑o๒๑o
โทร. o ๒๑๔๑  ๗๔๙๘     โทรสาร  0 ๒๑๔๓  ๘๑๓๒    ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  :  binfopub@nso.go.th