ด้านเศรษฐกิจ
    ด้านสังคม
    ด้าน ICT
    ด้านอื่นๆ

Username
Password
 
[ สมัครสมาชิก ]   [ ลืมรหัสผ่าน ]
รายการสั่งซื้อของคุณ
สินค้า 0 items
ราคารวม 0.00 บาท
ดูตระกร้าสินค้าคุณรู้จักเว็บไซต์เราจากไหน ?

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับระบบสั่งซื้อสิ่งพิมพ์ออนไลน์

ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
น้อย
ข้อเสนอแนะ
 


      1. ธนาณัติสั่งจ่ายสำนักงานสถิติแห่งชาติ
          ปณ. ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
          ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
          อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210

     2. โอนเงินเข้าบัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชีเงินนอกงบประมาณ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
          ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการฯ
          เลขที่บัญชี 955-6-00093-3
     

แจ้งการโอนเงิน

หมายเลขใบสั่งซื้อ : 
*
ชื่อ-นามสกุล : 
*
อีเมล์ : 
*
เบอร์โทรศัพท์ : 
*
ชำระเงินเข้าบัญชี : 
*
ชำระเงินที่สาขา : 
จำนวนเงิน : 
บาท *
วันที่ชำระเงิน : 
*
เวลาโดยประมาณ : 
น.*
หมายเหตุ : 
เช่น เลขที่อ้างอิง
รูปใบสลิป : 
ไฟล์ขนาดไม่เกิน 200 kb.
   
 


ติดต่อขอสั่งซื้อเอกสารและซีดีรอม  :
สำนักสถิติพยากรณ์  สำนักงานสถิติแห่งชาติ   ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘o พรรษา   อาคาร B ชั้น 2  ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่    กทม.   ๑o๒๑o
โทร. o ๒๑๔๑  ๗๔๙๘     โทรสาร  0 ๒๑๔๓  ๘๑๓๒    ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  :  [email protected]