ด้านเศรษฐกิจ
    ด้านสังคม
    ด้าน ICT
    ด้านอื่นๆ

Username
Password
 
[ สมัครสมาชิก ]   [ ลืมรหัสผ่าน ]
รายการสั่งซื้อของคุณ
สินค้า 0 items
ราคารวม 0.00 บาท
ดูตระกร้าสินค้าคุณรู้จักเว็บไซต์เราจากไหน ?

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับระบบสั่งซื้อสิ่งพิมพ์ออนไลน์

ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
น้อย
ข้อเสนอแนะ
 

    

ประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง (Construction Area).พ.ศ.2563(2020)

การสำรวจที่พักแรม (THE 2018 ACCOMMODATION SURVEY).พ.ศ.2563(2020)

การสำรวจที่พักแรม (THE 2018 ACCOMMODATION SURVEY).พ.ศ.2563(2020)
    

เครื่องชี้ภาวะสังคม (Social Indicators).พ.ศ.2564(2021)

การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ทั่วราชอาณาจักร (The Labor Force Survey Whole Kingdom).พ.ศ.2564(2021) ไตรมาสที่ 1

การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ทั่วราชอาณาจักร (The Labor Force Survey Whole Kingdom).พ.ศ.2563(2020) ไตรมาสที่ 4
    

ตัวชี้วัดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.พ.ศ.2562 (2019)

ตัวชี้วัดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.2561(2018)

การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีฯ ในครัวเรือน The Household survey on the Use of Information and Communication technology.พ.ศ.2561(ไตรมาส 1)
    

รายงานสถิติรายปีประเทศไทย(Statistical Yearbook Thailand).พ.ศ.2564(2021)

รายงานสถิติรายปีประเทศไทย(Statistical Yearbook Thailand).2563(2020)

รายงานสถิติรายปีประเทศไทย(Statistical Yearbook Thailand).พ.ศ.2562(2019)


ติดต่อขอสั่งซื้อเอกสารและซีดีรอม  :
สำนักสถิติพยากรณ์  สำนักงานสถิติแห่งชาติ   ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘o พรรษา   อาคาร B ชั้น 2  ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่    กทม.   ๑o๒๑o
โทร. o ๒๑๔๑  ๗๔๙๘     โทรสาร  0 ๒๑๔๓  ๘๑๓๒    ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  :  binfopub@nso.go.th