ด้านเศรษฐกิจ
    ด้านสังคม
    ด้าน ICT
    ด้านอื่นๆ

Username
Password
 
[ สมัครสมาชิก ]   [ ลืมรหัสผ่าน ]
รายการสั่งซื้อของคุณ
สินค้า 0 items
ราคารวม 0.00 บาท
ดูตระกร้าสินค้าคุณรู้จักเว็บไซต์เราจากไหน ?

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับระบบสั่งซื้อสิ่งพิมพ์ออนไลน์

ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
น้อย
ข้อเสนอแนะ
 

    

ประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง (Construction Area).พ.ศ.2564(2021)

การสำรวจยอดขายรายไตรมาส (The Quarterly Retail Survey).พ.ศ.2564(2021) พร้อมแฟลชไดรฟ

การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ( Report of the Household Socio-Economic Survey ).พ.ศ.2564(2021) ภาคใต้
    

การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ทั่วราชอาณาจักร (The Labor Force Survey Whole Kingdom).พ.ศ.2565(2022) ไตรมาสที่ 2 ทั่วราชอาณาจักร

การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ทั่วราชอาณาจักร (The Labor Force Survey Whole Kingdom).พ.ศ.2565(2022) ไตรมาสที่1 ทั่วราชอาณาจักร

เครื่องชี้ภาวะสังคม (Social Indicators).พ.ศ.2564(2021)
    

การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีฯ ในสถานประกอบการ The Establishment Survey on the use of Information and Communication Technology.พ.ศ.2564(2021)

ตัวชี้วัดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.พ.ศ.2563(2020)

ตัวชี้วัดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.พ.ศ.2562 (2019)
    

รายงานสถิติรายปีประเทศไทย(Statistical Yearbook Thailand).พ.ศ.2565(2022)

รายงานสถิติรายปีประเทศไทย(Statistical Yearbook Thailand).พ.ศ.2564(2021)

รายงานสถิติรายปีประเทศไทย(Statistical Yearbook Thailand).2563(2020)


ติดต่อขอสั่งซื้อเอกสารและซีดีรอม  :
สำนักสถิติพยากรณ์  สำนักงานสถิติแห่งชาติ   ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘o พรรษา   อาคาร B ชั้น 2  ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่    กทม.   ๑o๒๑o
โทร. o ๒๑๔๑  ๗๔๙๘     โทรสาร  0 ๒๑๔๓  ๘๑๓๒    ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  :  [email protected]