ด้านเศรษฐกิจ
    ด้านสังคม
    ด้าน ICT
    ด้านอื่นๆ

Username
Password
 
[ สมัครสมาชิก ]   [ ลืมรหัสผ่าน ]
รายการสั่งซื้อของคุณ
สินค้า 0 items
ราคารวม 0.00 บาท
ดูตระกร้าสินค้าคุณรู้จักเว็บไซต์เราจากไหน ?

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับระบบสั่งซื้อสิ่งพิมพ์ออนไลน์

ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
น้อย
ข้อเสนอแนะ
 


เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจและสังคมไทยที่สำคัญ (Core Econonic and Social Indicators of Thailand)
- พ.ศ.2554 (2011)
เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจและสังคมไทยที่สำคัญ พ.ศ. 2554

กำหนดการออกหนังสือ : ทุกปี

ขนาดรูปเล่ม Pocket book : 14.5 x 21.0 ซม

ภาษาที่นำเสนอ : ไทย

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ

 • เศรษฐกิจมหาภาค

 • - บัญชีประชาชาติ
  - ดุลการชำระเงิน
  - การคลังรัฐบาล / การเงินการธนาคาร
  - การค้าระหว่างประเทศ/ดัชนีราคา
  - อุตสาหกรรม เกษตร และการบริการ
 • ประชากรและเคหะ
 • แรงงาน
 • การศึกษา
 • เศรษฐกิจมหาภาค
 • สาธารณสุข
 • สถิติสังคมอื่น ๆ

 

  ราคา   150.00 บาท ติดต่อขอสั่งซื้อเอกสารและซีดีรอม  :
สำนักสถิติพยากรณ์  สำนักงานสถิติแห่งชาติ   ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘o พรรษา   อาคาร B ชั้น 2  ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่    กทม.   ๑o๒๑o
โทร. o ๒๑๔๑  ๗๔๙๘     โทรสาร  0 ๒๑๔๓  ๘๑๓๒    ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  :  binfopub@nso.go.th