ด้านเศรษฐกิจ
    ด้านสังคม
    ด้าน ICT
    ด้านอื่นๆ

Username
Password
 
[ สมัครสมาชิก ]   [ ลืมรหัสผ่าน ]
รายการสั่งซื้อของคุณ
สินค้า 0 items
ราคารวม 0.00 บาท
ดูตระกร้าสินค้าคุณรู้จักเว็บไซต์เราจากไหน ?

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับระบบสั่งซื้อสิ่งพิมพ์ออนไลน์

ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
น้อย
ข้อเสนอแนะ
 


สถิติสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย (Environmental Statistical of Thailand)
- พ.ศ.2549 (2006)
สถิติสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย 

กำหนดการออกหนังสือ:ทุก 2 ปี
ขนาดรูปเล่มเอกสาร: 18.5x26.0ซม.
ภาษาที่นำเสนอ: ไทย / อังกฤษ

ข้อมูลสถิติที่สำคัญ
นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ/ภาค

เป็นการรวบรวมข้อมูลสถิติสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่อากาศ ที่ดิน / ดิน น้ำ ป่าไม้แร่และพลังงานขยะและของเสียและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์

  ราคา   160.00 บาท ติดต่อขอสั่งซื้อเอกสารและซีดีรอม  :
สำนักสถิติพยากรณ์  สำนักงานสถิติแห่งชาติ   ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘o พรรษา   อาคาร B ชั้น 2  ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่    กทม.   ๑o๒๑o
โทร. o ๒๑๔๑  ๗๔๙๘     โทรสาร  0 ๒๑๔๓  ๘๑๓๒    ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  :  binfopub@nso.go.th