ด้านเศรษฐกิจ
    ด้านสังคม
    ด้าน ICT
    ด้านอื่นๆ

Username
Password
 
[ สมัครสมาชิก ]   [ ลืมรหัสผ่าน ]
รายการสั่งซื้อของคุณ
สินค้า 0 items
ราคารวม 0.00 บาท
ดูตระกร้าสินค้าคุณรู้จักเว็บไซต์เราจากไหน ?

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับระบบสั่งซื้อสิ่งพิมพ์ออนไลน์

ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
น้อย
ข้อเสนอแนะ
 


ภูมิสารสนเทศสถิติ (GIS) สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 (ผลเบื้องต้นด้านประชากร)
พ.ศ. 2553

กำหนดการออกหนังสือ :
ขนาดรูปเล่ม : 18.5 x 26.0 ซม.
ภาษาที่นำเสนอ : ไทย/อังกฤษ

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ
1. ลักษณะภูมิประเทศ เขตการปกครองและพื้นที่
- ลักษณะภูมิประเทศ
- การแบ่งเขตการปกครอง
- พื้นที่่ของประเทศ
2. ลักษณะของประชากร
- จำนวนประชากรตามภาค
- เปรียบเทียบประชากรตามภาค (ปี 2523-2553)
- ข้อมูลพื้นฐานด้านประชากรรายจังหวัด
3. ข้อมูลพื้นฐานด้านประชากร ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้

  ราคา   250.00 บาท ติดต่อขอสั่งซื้อเอกสารและซีดีรอม  :
สำนักสถิติพยากรณ์  สำนักงานสถิติแห่งชาติ   ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘o พรรษา   อาคาร B ชั้น 2  ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่    กทม.   ๑o๒๑o
โทร. o ๒๑๔๑  ๗๔๙๘     โทรสาร  0 ๒๑๔๓  ๘๑๓๒    ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  :  binfopub@nso.go.th