ด้านเศรษฐกิจ
    ด้านสังคม
    ด้าน ICT
    ด้านอื่นๆ

Username
Password
 
[ สมัครสมาชิก ]   [ ลืมรหัสผ่าน ]
รายการสั่งซื้อของคุณ
สินค้า 0 items
ราคารวม 0.00 บาท
ดูตระกร้าสินค้าคุณรู้จักเว็บไซต์เราจากไหน ?

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับระบบสั่งซื้อสิ่งพิมพ์ออนไลน์

ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
น้อย
ข้อเสนอแนะ
 


เครื่องชี้ภาวะสังคม (Social Indicators)
พ.ศ. 2558

เครื่องชี้ภาวะสังคมไทยที่สำคัญ พ.ศ. 2549 CORE SOCIAL INDICATORS OF THAILAND 2006

พิมพ์ครั้งแรก: พ.ศ.2548
จำนวนพิมพ์: 2000 เล่ม
การออกหนังสือ: ไม่ประจำ
ขนาดรูปเล่ม/หน้า: 16.0x21.0 ซม. /131
แผนภูมิ/แผนภาพ: 13
ตารางสถิติ: 54
จัดพิมพ์: ไทย/อังกฤษ
  • ข้อมูลสถิติที่สำคัญ :

    นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ
    • สำรวจภาวะสังคมของประเทศในแต่ละด้าน เช่น ประชากร แรงงาน การศึกษา สาธารณสุข
    • ใช้ในการติดตามและประเมินแผนทางสังคมด้านต่าง ๆ เช่น แรงงาน สวัสดิการ
    • เพื่อทราบถึงแนวโน้มในเรื่องต่าง ๆ ทางสังคม
  ราคา   200.00 บาท 

  ราคา   200.00 บาท ติดต่อขอสั่งซื้อเอกสารและซีดีรอม  :
สำนักสถิติพยากรณ์  สำนักงานสถิติแห่งชาติ   ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘o พรรษา   อาคาร B ชั้น 2  ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่    กทม.   ๑o๒๑o
โทร. o ๒๑๔๑  ๗๔๙๘     โทรสาร  0 ๒๑๔๓  ๘๑๓๒    ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  :  binfopub@nso.go.th