ด้านเศรษฐกิจ
    ด้านสังคม
    ด้าน ICT
    ด้านอื่นๆ

Username
Password
 
[ สมัครสมาชิก ]   [ ลืมรหัสผ่าน ]
รายการสั่งซื้อของคุณ
สินค้า 0 items
ราคารวม 0.00 บาท
ดูตระกร้าสินค้าคุณรู้จักเว็บไซต์เราจากไหน ?

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับระบบสั่งซื้อสิ่งพิมพ์ออนไลน์

ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
น้อย
ข้อเสนอแนะ
 


การสำรวจสภาวะทางสังคม วัฒธรรม และสุขภาพจิต (The Survey on Conditions of Society, Culture and Mental Health)
พ.ศ. 2557

การสำรวจสภาวะทางสังคม วัฒนธรรม? และสุขภาพจิต พ.ศ. 2551

กำหนดการออกหนังสือ? :? ไม่ประจำ??????????????????

ขนาดรูปเล่มเอกสาร? :? 21.0? x 29.5? ซม.?

ขนาดรูปเล่ม Pock book :? 14.5? x 21.0? ซม.?

ภาษาที่นำเสนอ? : ไทย????????

ข้อมูลสถิติที่สำคัญ
นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ? ภาค

·?สภาวะทางสังคม? และวัฒนธรรม

??????? -?? การยอมรับพฤติกรรมทางสังคม? คุณธรรม?จริยธรรม

·?ค่านิยมของวัยรุ่นไทย

·?สุขภาพจิตคนไทย

??????? -? การให้เวลาของสมาชิกในครอบครัว

??????? -? ขนาดของครัวเรือน

 

  ราคา   350.00 บาท 

  ราคา   200.00 บาท ติดต่อขอสั่งซื้อเอกสารและซีดีรอม  :
สำนักสถิติพยากรณ์  สำนักงานสถิติแห่งชาติ   ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘o พรรษา   อาคาร B ชั้น 2  ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่    กทม.   ๑o๒๑o
โทร. o ๒๑๔๑  ๗๔๙๘     โทรสาร  0 ๒๑๔๓  ๘๑๓๒    ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  :  binfopub@nso.go.th