ด้านเศรษฐกิจ
    ด้านสังคม
    ด้าน ICT
    ด้านอื่นๆ

Username
Password
 
[ สมัครสมาชิก ]   [ ลืมรหัสผ่าน ]
รายการสั่งซื้อของคุณ
สินค้า 0 items
ราคารวม 0.00 บาท
ดูตระกร้าสินค้าคุณรู้จักเว็บไซต์เราจากไหน ?

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับระบบสั่งซื้อสิ่งพิมพ์ออนไลน์

ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
น้อย
ข้อเสนอแนะ
 


การสำรวจพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชากร
พ.ศ.2560

กำหนดการออกหนังสือ: ทุก 4 ปี 
ขนาดรูปเล่ม : 21.5 X 29.0 ซม 
ภาษาที่นำเสนอ : ไทย/อังกฤษ 

ข้อมูลสถิติที่สำคัญ :

การเก็บรวมข้อมูลพื้นฐานพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชากร
- อาหารมื้อหลัก
- รสชาติอาหารที่ชอบ วิธีปรุง สุขอนามัย
- การบริโภคอาหารกลุ่มต่างๆในแต่ละสัปดาห์. เช่น เนื้อสัตว์ ขนมกินเล่น อาหารจานด่วน ผักผลไม้?
เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม

  ราคา   200.00 บาท ติดต่อขอสั่งซื้อเอกสารและซีดีรอม  :
สำนักสถิติพยากรณ์  สำนักงานสถิติแห่งชาติ   ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘o พรรษา   อาคาร B ชั้น 2  ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่    กทม.   ๑o๒๑o
โทร. o ๒๑๔๑  ๗๔๙๘     โทรสาร  0 ๒๑๔๓  ๘๑๓๒    ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  :  binfopub@nso.go.th