ด้านเศรษฐกิจ
    ด้านสังคม
    ด้าน ICT
    ด้านอื่นๆ

Username
Password
 
[ สมัครสมาชิก ]   [ ลืมรหัสผ่าน ]
รายการสั่งซื้อของคุณ
สินค้า 0 items
ราคารวม 0.00 บาท
ดูตระกร้าสินค้าคุณรู้จักเว็บไซต์เราจากไหน ?

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับระบบสั่งซื้อสิ่งพิมพ์ออนไลน์

ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
น้อย
ข้อเสนอแนะ
 


การสำรวจพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชากร
พ.ศ. 2556

การสำรวจพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของประชากร?
(พฤติกรรมการบริโภคอาหาร) พ.ศ. 2548

พิมพ์ครั้งแรก: พ.ศ.2548
จำนวนพิมพ์: -
การออกหนังสือ: ไม่ประจำ
ขนาดรูปเล่ม/หน้า: 21.0x29.0 ซม./335
แผนภูมิ/แผนภาพ: 5
ตารางสถิติ: 208
จัดพิมพ์: ไทย/อังกฤษ

ข้อมูลสถิติที่สำคัญ :

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ ภาค?
ข้อมูลสถิติสำคัญที่นำเสนอ

 • การเก็บรวมข้อมูลพื้นฐานพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชากร
  - อาหารมื้อหลัก
  - รสชาติอาหารที่ชอบ วิธีปรุง สุขอนามัย
  - การบริโภคอาหารกลุ่มต่างๆในแต่ละสัปดาห์. เช่น เนื้อสัตว์ ขนมกินเล่น อาหารจานด่วน ผักผลไม้?
  เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
  - การเลือกซื้ออาหารที่มีตราสัญลักษณ์ เช่น ปลอดภัย สะอาด ? เครื่องหมาย อย.? หรือรับรองจาก กระทรวงสาธารณสุข
  ราคา   300.00 บาท 

  ราคา   200.00 บาท ติดต่อขอสั่งซื้อเอกสารและซีดีรอม  :
สำนักสถิติพยากรณ์  สำนักงานสถิติแห่งชาติ   ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘o พรรษา   อาคาร B ชั้น 2  ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่    กทม.   ๑o๒๑o
โทร. o ๒๑๔๑  ๗๔๙๘     โทรสาร  0 ๒๑๔๓  ๘๑๓๒    ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  :  binfopub@nso.go.th