ด้านเศรษฐกิจ
    ด้านสังคม
    ด้าน ICT
    ด้านอื่นๆ

Username
Password
 
[ สมัครสมาชิก ]   [ ลืมรหัสผ่าน ]
รายการสั่งซื้อของคุณ
สินค้า 0 items
ราคารวม 0.00 บาท
ดูตระกร้าสินค้าคุณรู้จักเว็บไซต์เราจากไหน ?

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับระบบสั่งซื้อสิ่งพิมพ์ออนไลน์

ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
น้อย
ข้อเสนอแนะ
 


การสำรวจการอ่านหนังสือของประชากร (The Reading Behavior of Population Survey)
พ.ศ. 2556
รายงานการสำรวจการอ่านหนังสือของประชากร

กำหนดการออกหนังสือ:ไม่ประจำ?

ขนาดรูปเล่มเอกสาร:21.0??x 29.5ซม.

ขนาดรูปเล่มPocket book:14.5x 21.0ซม.

ภาษาที่นำเสนอ:ไทย / อังกฤษ

ข้อมูลสถิติที่สำคัญ
นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ??

- การอ่านหนังสือของเด็กเล็ก

- การอ่านหนังสือของประชากร

- การอ่านหนังสือพิมพ์

- เวลาเฉลี่ยที่ใช้อ่านหนังสือนอกเวลาเรียน / นอกเวลาทำงาน

- การรณรงค์ให้คนรักการอ่านหนังสือ

  ราคา   300.00 บาท 

  ราคา   200.00 บาท ติดต่อขอสั่งซื้อเอกสารและซีดีรอม  :
สำนักสถิติพยากรณ์  สำนักงานสถิติแห่งชาติ   ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘o พรรษา   อาคาร B ชั้น 2  ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่    กทม.   ๑o๒๑o
โทร. o ๒๑๔๑  ๗๔๙๘     โทรสาร  0 ๒๑๔๓  ๘๑๓๒    ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  :  binfopub@nso.go.th