ด้านเศรษฐกิจ
    ด้านสังคม
    ด้าน ICT
    ด้านอื่นๆ

Username
Password
 
[ สมัครสมาชิก ]   [ ลืมรหัสผ่าน ]
รายการสั่งซื้อของคุณ
สินค้า 0 items
ราคารวม 0.00 บาท
ดูตระกร้าสินค้าคุณรู้จักเว็บไซต์เราจากไหน ?

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับระบบสั่งซื้อสิ่งพิมพ์ออนไลน์

ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
น้อย
ข้อเสนอแนะ
 


การสำรวจการใช้เวลาของประชากร (The Time Use Survey)
พ.ศ. 2558 (กรกฎาคม 2557 - มิถุนายน 2558)

ข้อมูลสถิติที่สำคัญ :
นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ และภาค
ข้อมูลสถิติสำคัญที่นำเสนอ

 • การใช้เวลาของประชากรในการกิจกรรมหลัก
  - การดูแลตัวเอง
  - การทำงานและการเรียนรู้
  - การดูแลครัวเรือนและการให้บริการชุมชน
  - การใช้เวลาว่าง
 • การใช้เวลาทำกิจกรรมหลักที่สำคัญ
  - จำแนกตามกลุ่มอายุ
  - จำแนกตามระดับการศึกษาที่สำเร็จ
  - จำแนกตามวันที่ทำงานตามปกติ/วันหยุด
  ราคา   150.00 บาท 

  ราคา   200.00 บาท ติดต่อขอสั่งซื้อเอกสารและซีดีรอม  :
สำนักสถิติพยากรณ์  สำนักงานสถิติแห่งชาติ   ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘o พรรษา   อาคาร B ชั้น 2  ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่    กทม.   ๑o๒๑o
โทร. o ๒๑๔๑  ๗๔๙๘     โทรสาร  0 ๒๑๔๓  ๘๑๓๒    ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  :  binfopub@nso.go.th