ด้านเศรษฐกิจ
    ด้านสังคม
    ด้าน ICT
    ด้านอื่นๆ

Username
Password
 
[ สมัครสมาชิก ]   [ ลืมรหัสผ่าน ]
รายการสั่งซื้อของคุณ
สินค้า 0 items
ราคารวม 0.00 บาท
ดูตระกร้าสินค้าคุณรู้จักเว็บไซต์เราจากไหน ?

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับระบบสั่งซื้อสิ่งพิมพ์ออนไลน์

ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
น้อย
ข้อเสนอแนะ
 


การสำรวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทย
พ.ศ.2560 (ในรอบปี 2559)พร้อมCD-ROM

กำหนดการออกหนังสือ : ทุกปี 
ขนาดรูปเล่มเอกสาร : 14 x 21 ซ.ม 
ภาษาที่นำเสนอ : ไทย 

ข้อมูลนำเสนอในระดับประเทศ 
• การเดินทางท่องเที่ยวข้ามจังหวัด 
  - การเดินทางและลักษณะการเดินทาง 
  - วัตถุประสงค์หลักในการเดินทางท่องเที่ยว 
  - กิจกรรมที่ทำระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว 
• ลักษณะการจัดการเดินทาง 
• ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
• การเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ 
• ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเดินทางท่องเที่ยว 
  - การวางแผน/จัดสรรเงินสำหรับการเดินทางท่องเที่ยว 
  - การรับรู้/ทราบแคมเปญ “เที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋ ไม่เหมือนใคร” 
  - ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเที่ยวภายในประเทศ 
  - ประโยชน์ที่ได้รับจากการเดินทางท่องเที่ยว กิจกรรมที่ทำจากการเดินทางท่องเที่ยว

  ราคา   200.00 บาท ติดต่อขอสั่งซื้อเอกสารและซีดีรอม  :
สำนักสถิติพยากรณ์  สำนักงานสถิติแห่งชาติ   ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘o พรรษา   อาคาร B ชั้น 2  ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่    กทม.   ๑o๒๑o
โทร. o ๒๑๔๑  ๗๔๙๘     โทรสาร  0 ๒๑๔๓  ๘๑๓๒    ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  :  binfopub@nso.go.th