ด้านเศรษฐกิจ
    ด้านสังคม
    ด้าน ICT
    ด้านอื่นๆ

Username
Password
 
[ สมัครสมาชิก ]   [ ลืมรหัสผ่าน ]
รายการสั่งซื้อของคุณ
สินค้า 0 items
ราคารวม 0.00 บาท
ดูตระกร้าสินค้าคุณรู้จักเว็บไซต์เราจากไหน ?

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับระบบสั่งซื้อสิ่งพิมพ์ออนไลน์

ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
น้อย
ข้อเสนอแนะ
 


การสำรวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทย
พ.ศ. 2559 (ในรอบปี 2558)

กำหนดการออกหนังสือ : ทุกปี
ขนาดรูปเล่มเอกสาร : 14 x 21 ซ.ม
ภาษาที่นำเสนอ : ไทย

ข้อมูลนำเสนอในระดับประเทศ
• การเดินทางท่องเที่ยวต่างจังหวัด
  - การเดินทางและลักษณะการเดินทาง
  - จำนวนครั้งที่เดินทางท่องเที่ยวในรอบปี 2558
  - วัตถุประสงค์หลักในการเดินทางท่องเที่ยว
  - กิจกรรมที่ทำระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว
• ลักษณะการจัดการเดินทาง
  - ผู้ร่วมเดินทาง ผู้ตัดสินใจเลือกการเดินทาง
  - พาหนะที่ใช้ในการเดินทาง
• ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
• การเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ
• ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเดินทางท่องเที่ยว
  - การวางแผน/จัดสรรเงินสำหรับการเดินทางท่องเที่ยว
  - การรับรู้/ทราบแคมเปญ “เที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋ ไม่เหมือนใคร”
  - ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเที่ยวภายในประเทศ
  - ประโยชน์ที่ได้รับจากการเดินทางท่องเที่ยว

  ราคา   150.00 บาท ติดต่อขอสั่งซื้อเอกสารและซีดีรอม  :
สำนักสถิติพยากรณ์  สำนักงานสถิติแห่งชาติ   ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘o พรรษา   อาคาร B ชั้น 2  ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่    กทม.   ๑o๒๑o
โทร. o ๒๑๔๑  ๗๔๙๘     โทรสาร  0 ๒๑๔๓  ๘๑๓๒    ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  :  binfopub@nso.go.th