ด้านเศรษฐกิจ
    ด้านสังคม
    ด้าน ICT
    ด้านอื่นๆ

Username
Password
 
[ สมัครสมาชิก ]   [ ลืมรหัสผ่าน ]
รายการสั่งซื้อของคุณ
สินค้า 0 items
ราคารวม 0.00 บาท
ดูตระกร้าสินค้าคุณรู้จักเว็บไซต์เราจากไหน ?

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับระบบสั่งซื้อสิ่งพิมพ์ออนไลน์

ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
น้อย
ข้อเสนอแนะ
 


การสำรวจอนามัยและสวัสดิการ The Survey on Health and Welfare
- พ.ศ.2554

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ

  • อนามัยและสวัสดิการของประชากร

??????????????- สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล

??????????????- สถานการณ์สุขภาพของประชากร การเจ็บป่วย

??????????????- การรับบริการสาธารณสุข

  • พฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชากร

?????????????- การบริโภคอาหารมื้อหลัก

????????????? - การบริโภคอาหารว่าง

????????????? - วิธีปรุงอาหารที่รับประทานเป็นประจำ

????????????? - ความถี่การบริโภคอาหารแต่ละกลุ่มอาหาร

  • พฤติกรรมการสูบบุหรี่และดื่มสุราของประชากร
  ราคา   200.00 บาท ติดต่อขอสั่งซื้อเอกสารและซีดีรอม  :
สำนักสถิติพยากรณ์  สำนักงานสถิติแห่งชาติ   ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘o พรรษา   อาคาร B ชั้น 2  ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่    กทม.   ๑o๒๑o
โทร. o ๒๑๔๑  ๗๔๙๘     โทรสาร  0 ๒๑๔๓  ๘๑๓๒    ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  :  binfopub@nso.go.th