ด้านเศรษฐกิจ
    ด้านสังคม
    ด้าน ICT
    ด้านอื่นๆ

Username
Password
 
[ สมัครสมาชิก ]   [ ลืมรหัสผ่าน ]
รายการสั่งซื้อของคุณ
สินค้า 0 items
ราคารวม 0.00 บาท
ดูตระกร้าสินค้าคุณรู้จักเว็บไซต์เราจากไหน ?

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับระบบสั่งซื้อสิ่งพิมพ์ออนไลน์

ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
น้อย
ข้อเสนอแนะ
 


การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ทั่วราชอาณาจักร (The Labor Force Survey Whole Kingdom)
พ.ศ.2560 (2017)ไตรมาส4
กําหนดการออกหนังสือ : ทุกปี
ขนาดรูปเล่มเอกสาร : 21.0 x 29.5 ซ.ม 
ภาษาที่นําเสนอ : ไทย / อังกฤษ

นําเสนอข้อมูลในระดับประเทศ 
- ลักษณะของกําลังแรงงาน 
- การมีส่วนร่วมในกําลังแรงงาน 
-  กําลังแรงงานที่เป็นผู้มีงานทํา 
- การว่างงาน 
-  ลักษณะของกําลังแรงงานที่ว่างงาน 
- ชั่วโมงทํางาน 
- ค่าจ้างและเงินเดือน 
- ผลประโยชน์เพิ่มเติม
 

  ราคา   350.00 บาท ติดต่อขอสั่งซื้อเอกสารและซีดีรอม  :
สำนักสถิติพยากรณ์  สำนักงานสถิติแห่งชาติ   ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘o พรรษา   อาคาร B ชั้น 2  ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่    กทม.   ๑o๒๑o
โทร. o ๒๑๔๑  ๗๔๙๘     โทรสาร  0 ๒๑๔๓  ๘๑๓๒    ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  :  binfopub@nso.go.th