ด้านเศรษฐกิจ
    ด้านสังคม
    ด้าน ICT
    ด้านอื่นๆ

Username
Password
 
[ สมัครสมาชิก ]   [ ลืมรหัสผ่าน ]
รายการสั่งซื้อของคุณ
สินค้า 0 items
ราคารวม 0.00 บาท
ดูตระกร้าสินค้าคุณรู้จักเว็บไซต์เราจากไหน ?

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับระบบสั่งซื้อสิ่งพิมพ์ออนไลน์

ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
น้อย
ข้อเสนอแนะ
 


เครื่องชี้การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย
- 2554(2011)

เครื่องชี้การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของประเทศไทย พ.ศ. 2553

กำหนดการออกหนังสือ?:?ทุกปี

ขนาดรูป?Pocket Book :?14.5 X 21.0 ซม

ภาษาที่นำเสนอ?: ไทย/อังกฤษ

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ

  • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับระบบเศรษฐกิจของประเทศ
  • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการพัฒนาด้านสังคม
  • การมีและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • การมีและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในภูมิภาคต่าง ๆ

 

  ราคา   200.00 บาท ติดต่อขอสั่งซื้อเอกสารและซีดีรอม  :
สำนักสถิติพยากรณ์  สำนักงานสถิติแห่งชาติ   ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘o พรรษา   อาคาร B ชั้น 2  ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่    กทม.   ๑o๒๑o
โทร. o ๒๑๔๑  ๗๔๙๘     โทรสาร  0 ๒๑๔๓  ๘๑๓๒    ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  :  binfopub@nso.go.th