ด้านเศรษฐกิจ
    ด้านสังคม
    ด้าน ICT
    ด้านอื่นๆ

Username
Password
 
[ สมัครสมาชิก ]   [ ลืมรหัสผ่าน ]
รายการสั่งซื้อของคุณ
สินค้า 0 items
ราคารวม 0.00 บาท
ดูตระกร้าสินค้าคุณรู้จักเว็บไซต์เราจากไหน ?

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับระบบสั่งซื้อสิ่งพิมพ์ออนไลน์

ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
น้อย
ข้อเสนอแนะ
 


การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีฯ ในสถานศึกษา The Information and Communication Technology Survey in School
- 2551 (2008)
รายงานผลที่สำคัญสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานศึกษา พ.ศ. 2551

กำหนดการออกหนังสือ??:??ไม่ประจำ??????????????????

ขนาดรูปเล่มเอกสาร??:?? 14.5??x 21.0??ซม.

ภาษาที่นำเสนอ??:??ไทย??????????????

ข้อมูลสถิติที่สำคัญ

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ??

&--183;?ลักษณะทั่วไปของสถานศึกษา และครู / อาจารย์ /ผู้สอน

&--183;?การใช้??ICT?เป็นฐานการเรียนรู้

&--183;?การใช้?ICT?เพื่อการบริหารจัดการในสถานศึกษา

&--183;?งานวิจัยและการผลิตสื่อการสอนด้าน?ICT

&--183;?การวิเคราะห์ปัจจัย (factor Analysis)

  ราคา   300.00 บาท ติดต่อขอสั่งซื้อเอกสารและซีดีรอม  :
สำนักสถิติพยากรณ์  สำนักงานสถิติแห่งชาติ   ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘o พรรษา   อาคาร B ชั้น 2  ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่    กทม.   ๑o๒๑o
โทร. o ๒๑๔๑  ๗๔๙๘     โทรสาร  0 ๒๑๔๓  ๘๑๓๒    ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  :  binfopub@nso.go.th