ด้านเศรษฐกิจ
    ด้านสังคม
    ด้าน ICT
    ด้านอื่นๆ

Username
Password
 
[ สมัครสมาชิก ]   [ ลืมรหัสผ่าน ]
รายการสั่งซื้อของคุณ
สินค้า 0 items
ราคารวม 0.00 บาท
ดูตระกร้าสินค้าคุณรู้จักเว็บไซต์เราจากไหน ?

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับระบบสั่งซื้อสิ่งพิมพ์ออนไลน์

ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
น้อย
ข้อเสนอแนะ
 


การเคลื่อนย้ายสินค้า (Commodity Flow Survey)
2561(2018) การสำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า THE 2018 COMMODITY FLOW SURVEY
การเคลื่อนย้ายสินค้า (Commodity Flow Survey)

กำหนดการออกหนังสือ  :  จัดทำทุก 5 ปี

ขนาดรูปเล่มเอกสาร  :   21.0 x 29.5  ซม.

ภาษาที่นำเสนอ : ไทย/ อังกฤษ

ข้อมูลสถิติที่สำคัญ

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ 

· ข้อมูลการขนส่งสินค้าออกจากสถานประกอบการ

        -  จำแนกตามกลุ่มจังหวัด

        -  จำแนกตามขนาดของสถานประกอบการ

        -  จำแนกตามประเภทอุตสาหกรรม      

· ข้อมูลการขนส่งสินค้าเข้าสถานประกอบการ

        -  จำแนกตามกลุ่มจังหวัด

        -  จำแนกตามขนาดของสถานประกอบการ

        -  จำแนกตามประเภทอุตสาหกรรม      

  ราคา   200.00 บาท ติดต่อขอสั่งซื้อเอกสารและซีดีรอม  :
สำนักสถิติพยากรณ์  สำนักงานสถิติแห่งชาติ   ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘o พรรษา   อาคาร B ชั้น 2  ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่    กทม.   ๑o๒๑o
โทร. o ๒๑๔๑  ๗๔๙๘     โทรสาร  0 ๒๑๔๓  ๘๑๓๒    ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  :  binfopub@nso.go.th