ด้านเศรษฐกิจ
    ด้านสังคม
    ด้าน ICT
    ด้านอื่นๆ

Username
Password
 
[ สมัครสมาชิก ]   [ ลืมรหัสผ่าน ]
รายการสั่งซื้อของคุณ
สินค้า 0 items
ราคารวม 0.00 บาท
ดูตระกร้าสินค้าคุณรู้จักเว็บไซต์เราจากไหน ?

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับระบบสั่งซื้อสิ่งพิมพ์ออนไลน์

ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
น้อย
ข้อเสนอแนะ
 


การสำรวจยอดขายรายไตรมาส (The Quarterly Retail Survey)
พ.ศ.2559 (พร้อมCD-ROM)
กำหนดการออกหนังสือ : ทุกปี 
ขนาดรูปเล่มเอกสาร : 14.5 x 21.0 ซ.ม 
ภาษาที่นำเสนอ : ไทย/อังกฤษ 

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ 
• จำนวนสถานประกอบการธุรกิจค้าปลีกและการบริการ 
• มูลค่าขาย/รายรับ 
• เปรียบเทียบร้อยละการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าขาย/รายรับเทียบกับไตรมาสเดียวกันของ ปี 2558 
• เปรียบเทียบร้อยละการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าขาย/รายรับเทียบกับไตรมาสก่อน 
• การเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินค้าคงเหลือของธุรกิจการขายปลีกเทียบกับไตรมาสก่อน 
• ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสถานประกอบการ
  ราคา   200.00 บาท ติดต่อขอสั่งซื้อเอกสารและซีดีรอม  :
สำนักสถิติพยากรณ์  สำนักงานสถิติแห่งชาติ   ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘o พรรษา   อาคาร B ชั้น 2  ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่    กทม.   ๑o๒๑o
โทร. o ๒๑๔๑  ๗๔๙๘     โทรสาร  0 ๒๑๔๓  ๘๑๓๒    ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  :  binfopub@nso.go.th