ด้านเศรษฐกิจ
    ด้านสังคม
    ด้าน ICT
    ด้านอื่นๆ

Username
Password
 
[ สมัครสมาชิก ]   [ ลืมรหัสผ่าน ]
รายการสั่งซื้อของคุณ
สินค้า 0 items
ราคารวม 0.00 บาท
ดูตระกร้าสินค้าคุณรู้จักเว็บไซต์เราจากไหน ?

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับระบบสั่งซื้อสิ่งพิมพ์ออนไลน์

ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
น้อย
ข้อเสนอแนะ
 


การสำรวจการประกอบกิจการโรงแรมและเกสท์เฮ้าส์ ( Report of the Hotels and Guest Houses Survey )
พ.ศ.2559(พร้อม CD-ROM)

กำหนดการออกหนังสือ : ทุก 2 ปี 
ขนาดรูปเล่มเอกสาร : 14.5 x 21 ซ.ม 
ภาษาที่นำเสนอ : ไทย/อังกฤษ

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ 
• จำนวนโรงแรมและเกสต์เฮาส์ 
• จำนวนห้องพัก 
• จำนวนผู้เข้าพัก 
• คนทำงานและลูกจ้าง 
• ค่าตอบแทนแรงงาน 
• การร่วมลงทุนหรือถือหุ้นของต่างประเทศ 
• การให้บริการด้านอื่นๆ 
• รายรับและค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการ 

 

  ราคา   200.00 บาท ติดต่อขอสั่งซื้อเอกสารและซีดีรอม  :
สำนักสถิติพยากรณ์  สำนักงานสถิติแห่งชาติ   ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘o พรรษา   อาคาร B ชั้น 2  ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่    กทม.   ๑o๒๑o
โทร. o ๒๑๔๑  ๗๔๙๘     โทรสาร  0 ๒๑๔๓  ๘๑๓๒    ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  :  binfopub@nso.go.th