ด้านเศรษฐกิจ
    ด้านสังคม
    ด้าน ICT
    ด้านอื่นๆ

Username
Password
 
[ สมัครสมาชิก ]   [ ลืมรหัสผ่าน ]
รายการสั่งซื้อของคุณ
สินค้า 0 items
ราคารวม 0.00 บาท
ดูตระกร้าสินค้าคุณรู้จักเว็บไซต์เราจากไหน ?

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับระบบสั่งซื้อสิ่งพิมพ์ออนไลน์

ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
น้อย
ข้อเสนอแนะ
 


การสำรวจองค์การเอกชนที่ไม่แสวงกำไร (The Non-Profit Organization Survey)
พ.ศ.2561(2018)

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ  

  • จำนวนและประเภทขององค์การเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร
  • จำนวนคนทำงานในองค์การเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร
  • ค่าตอบแทนแรงงาน
  • รายรับขององค์การเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร
  • ค่าใช้จ่ายขององค์การเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร
  • การให้ความช่วยเหลือขององค์การฯ
  • การมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฯ
  • สินทรัพย์และหนี้สินขององค์การฯ
  ราคา   250.00 บาท 

  ราคา   200.00 บาท ติดต่อขอสั่งซื้อเอกสารและซีดีรอม  :
สำนักสถิติพยากรณ์  สำนักงานสถิติแห่งชาติ   ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘o พรรษา   อาคาร B ชั้น 2  ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่    กทม.   ๑o๒๑o
โทร. o ๒๑๔๑  ๗๔๙๘     โทรสาร  0 ๒๑๔๓  ๘๑๓๒    ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  :  binfopub@nso.go.th