ด้านเศรษฐกิจ
    ด้านสังคม
    ด้าน ICT
    ด้านอื่นๆ

Username
Password
 
[ สมัครสมาชิก ]   [ ลืมรหัสผ่าน ]
รายการสั่งซื้อของคุณ
สินค้า 0 items
ราคารวม 0.00 บาท
ดูตระกร้าสินค้าคุณรู้จักเว็บไซต์เราจากไหน ?

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับระบบสั่งซื้อสิ่งพิมพ์ออนไลน์

ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
น้อย
ข้อเสนอแนะ
 


สำมะโนอุตสาหกรรม (The Industrirl Cenus)
กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2560

กำหนดการออกหนังสือ : ทุก 10 ปี 
ขนาดรูปเล่มเอกสาร : 14.5 x 21 ซ.ม 
ภาษาที่นำเสนอ : ไทย/อังกฤษ

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ 

- จำนวนสถานประกอบการ จำแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เขตและแขวง

-  จำนวนสถานประกอบการ จำแนกตามรูปแบบการจัดตั้งตามกฏหมาย เขตและแขวง

- จำนวนสถานประกอบการ จำแนกตามรูปแบบการจัดตั้งทางเศรษฐกิจ เขตและแขวง

- จำนวนสถานประกอบการ จำแนกตามสัดส่วนของการ่วมลงทุนหรือถือหุ้นของต่างประเทศ เขตและแขวง

  ราคา   300.00 บาท ติดต่อขอสั่งซื้อเอกสารและซีดีรอม  :
สำนักสถิติพยากรณ์  สำนักงานสถิติแห่งชาติ   ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘o พรรษา   อาคาร B ชั้น 2  ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่    กทม.   ๑o๒๑o
โทร. o ๒๑๔๑  ๗๔๙๘     โทรสาร  0 ๒๑๔๓  ๘๑๓๒    ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  :  binfopub@nso.go.th