ด้านเศรษฐกิจ
    ด้านสังคม
    ด้าน ICT
    ด้านอื่นๆ

Username
Password
 
[ สมัครสมาชิก ]   [ ลืมรหัสผ่าน ]
รายการสั่งซื้อของคุณ
สินค้า 0 items
ราคารวม 0.00 บาท
ดูตระกร้าสินค้าคุณรู้จักเว็บไซต์เราจากไหน ?

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับระบบสั่งซื้อสิ่งพิมพ์ออนไลน์

ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
น้อย
ข้อเสนอแนะ
 

    
    เลือกโครงการ
:::  << [5] 6  7  8  9  10  >> 

การสำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย (The Survey of Elderly in Thailand).พ.ศ. 2557

การสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และดื่มสุราของประชากร (Report Cigarette Smoking and Alcholic Drinkking Behaviour Survey).- พ.ศ. 2557

การสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร (The Migration Survey).พ.ศ. 2557

การสำรวจพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชากร.พ.ศ. 2556

การสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร (Skill Development Survey).พ.ศ. 2556

การสำรวจแรงงานนอกระบบ (The Informal Employment Survey).พ.ศ. 2556

การสำรวจการอ่านหนังสือของประชากร (The Reading Behavior of Population Survey).พ.ศ. 2556

การสำรวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทย.พ.ศ. 2556

การสำรวจอนามัยและสวัสดิการ The Survey on Health and Welfare.พ.ศ. 2556


ติดต่อขอสั่งซื้อเอกสารและซีดีรอม  :
สำนักสถิติพยากรณ์  สำนักงานสถิติแห่งชาติ   ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘o พรรษา   อาคาร B ชั้น 2  ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่    กทม.   ๑o๒๑o
โทร. o ๒๑๔๑  ๗๔๙๘     โทรสาร  0 ๒๑๔๓  ๘๑๓๒    ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  :  binfopub@nso.go.th