ด้านเศรษฐกิจ
    ด้านสังคม
    ด้าน ICT
    ด้านอื่นๆ

Username
Password
 
[ สมัครสมาชิก ]   [ ลืมรหัสผ่าน ]
รายการสั่งซื้อของคุณ
สินค้า 0 items
ราคารวม 0.00 บาท
ดูตระกร้าสินค้าคุณรู้จักเว็บไซต์เราจากไหน ?

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับระบบสั่งซื้อสิ่งพิมพ์ออนไลน์

ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
น้อย
ข้อเสนอแนะ
 

    
    เลือกโครงการ
:::  << [4] 5  6  7  8  9  >> 

การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ( Report of the Household Socio-Economic Survey ).พ.ศ.2560 ภาคกลาง

การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ( Report of the Household Socio-Economic Survey ).พ.ศ.2560 กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ

การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ( Report of the Household Socio-Economic Survey ).พ.ศ.2560 ทั่วราชอาณาจักร

สำมะโนอุตสาหกรรม (ข้อมูลพื้นฐาน) The Industrial Census (Basic Information).2560 ภาคใต้

สำมะโนอุตสาหกรรม (ข้อมูลพื้นฐาน) The Industrial Census (Basic Information).2560 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สำมะโนอุตสาหกรรม (ข้อมูลพื้นฐาน) The Industrial Census (Basic Information).2560 ภาคเหนือ

สำมะโนอุตสาหกรรม (ข้อมูลพื้นฐาน) The Industrial Census (Basic Information).2560 ภาคกลาง

สำมะโนอุตสาหกรรม (ข้อมูลพื้นฐาน) The Industrial Census (Basic Information).2560 ปริมณฑล

สำมะโนอุตสาหกรรม (ข้อมูลพื้นฐาน) The Industrial Census (Basic Information).2560 กรุงเทพมหานคร


ติดต่อขอสั่งซื้อเอกสารและซีดีรอม  :
สำนักสถิติพยากรณ์  สำนักงานสถิติแห่งชาติ   ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘o พรรษา   อาคาร B ชั้น 2  ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่    กทม.   ๑o๒๑o
โทร. o ๒๑๔๑  ๗๔๙๘     โทรสาร  0 ๒๑๔๓  ๘๑๓๒    ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  :  binfopub@nso.go.th