ด้านเศรษฐกิจ
    ด้านสังคม
    ด้าน ICT
    ด้านอื่นๆ

Username
Password
 
[ สมัครสมาชิก ]   [ ลืมรหัสผ่าน ]
รายการสั่งซื้อของคุณ
สินค้า 0 items
ราคารวม 0.00 บาท
ดูตระกร้าสินค้าคุณรู้จักเว็บไซต์เราจากไหน ?

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับระบบสั่งซื้อสิ่งพิมพ์ออนไลน์

ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
น้อย
ข้อเสนอแนะ
 

    
    เลือกโครงการ
:::  << [15] 16  17  18  19  20  >> 

การสำรวจการประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารประจำทาง(ผู้ได้รับใบอนุญาต).(ผู้ได้รับใบอนุญาต)

การสำรวจการประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารประจำทาง. พ.ศ. 2557 (ผู้ประกอบการรถร่วม)

ประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง (Construction Area).พ.ศ. 2556

รายได้และการกระจายรายได้ของครัวเรือนระดับจังหวัด.พ.ศ. 2556

การสำรวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า (The Logistic Capability of Trade Survey).พ.ศ. 2556

การสำรวจยอดขายรายไตรมาส (The Quarterly Retail Survey).พ.ศ. 2556

การสำรวจค่าตอบแทนในภาคเอกชน.พ.ศ. 2556 (พร้อมซีดี)

การสำรวจองค์การเอกชนที่ไม่แสวงกำไร (The Non-Profit Organization Survey).พ.ศ. 2556

การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ( Report of the Household Socio-Economic Survey ).พ.ศ. 2556 ภาคใต้


ติดต่อขอสั่งซื้อเอกสารและซีดีรอม  :
สำนักสถิติพยากรณ์  สำนักงานสถิติแห่งชาติ   ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘o พรรษา   อาคาร B ชั้น 2  ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่    กทม.   ๑o๒๑o
โทร. o ๒๑๔๑  ๗๔๙๘     โทรสาร  0 ๒๑๔๓  ๘๑๓๒    ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  :  binfopub@nso.go.th