ด้านเศรษฐกิจ
    ด้านสังคม
    ด้าน ICT
    ด้านอื่นๆ

Username
Password
 
[ สมัครสมาชิก ]   [ ลืมรหัสผ่าน ]
รายการสั่งซื้อของคุณ
สินค้า 0 items
ราคารวม 0.00 บาท
ดูตระกร้าสินค้าคุณรู้จักเว็บไซต์เราจากไหน ?

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับระบบสั่งซื้อสิ่งพิมพ์ออนไลน์

ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
น้อย
ข้อเสนอแนะ
 

    
    เลือกโครงการ
:::  << [14] 15  16  17  18  19  >> 

การสำรวจยอดขายรายไตรมาส (The Quarterly Retail Survey).พ.ศ. 2557

การสำรวจการประกอบกิจการโรงแรมและเกสท์เฮ้าส์ ( Report of the Hotels and Guest Houses Survey ).พ.ศ. 2557

การสำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ (Report of the Business Trade and Service Survey ).พ.ศ. 2557 ภาคใต้

การสำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ (Report of the Business Trade and Service Survey ).พ.ศ. 2557 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การสำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ (Report of the Business Trade and Service Survey ).พ.ศ. 2557 ภาคเหนือ

การสำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ (Report of the Business Trade and Service Survey ).พ.ศ. 2557 ภาคกลาง

การสำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ (Report of the Business Trade and Service Survey ).พ.ศ. 2557 ปริมณฑล

การสำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ (Report of the Business Trade and Service Survey ).พ.ศ. 2557 กรุงเทพมหานคร

การสำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ (Report of the Business Trade and Service Survey ).พ.ศ. 2557 ทั่วราชอาณาจักร


ติดต่อขอสั่งซื้อเอกสารและซีดีรอม  :
สำนักสถิติพยากรณ์  สำนักงานสถิติแห่งชาติ   ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘o พรรษา   อาคาร B ชั้น 2  ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่    กทม.   ๑o๒๑o
โทร. o ๒๑๔๑  ๗๔๙๘     โทรสาร  0 ๒๑๔๓  ๘๑๓๒    ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  :  binfopub@nso.go.th