ด้านเศรษฐกิจ
    ด้านสังคม
    ด้าน ICT
    ด้านอื่นๆ

Username
Password
 
[ สมัครสมาชิก ]   [ ลืมรหัสผ่าน ]
รายการสั่งซื้อของคุณ
สินค้า 0 items
ราคารวม 0.00 บาท
ดูตระกร้าสินค้าคุณรู้จักเว็บไซต์เราจากไหน ?

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับระบบสั่งซื้อสิ่งพิมพ์ออนไลน์

ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
น้อย
ข้อเสนอแนะ
 

    
    เลือกโครงการ
:::  << [13] 14  15  16  17  18  >> 

การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ( Report of the Household Socio-Economic Survey ).พ.ศ. 2558 ทั่วราชอาณาจักร

ประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง (Construction Area).พ.ศ. 2557

การสำรวจอุตสาหกรรมก่อสร้าง ( The Construction Industry Survey).พ.ศ. 2557 ภาคใต้

การสำรวจอุตสาหกรรมก่อสร้าง ( The Construction Industry Survey).พ.ศ. 2557 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การสำรวจอุตสาหกรรมก่อสร้าง ( The Construction Industry Survey).พ.ศ. 2557 ภาคเหนือ

การสำรวจอุตสาหกรรมก่อสร้าง ( The Construction Industry Survey).พ.ศ. 2557 ภาคกลาง

การสำรวจอุตสาหกรรมก่อสร้าง ( The Construction Industry Survey).พ.ศ. 2557 ปริมณฑล

การสำรวจอุตสาหกรรมก่อสร้าง ( The Construction Industry Survey).พ.ศ. 2557 กรุงเทพมหานคร

การสำรวจอุตสาหกรรมก่อสร้าง ( The Construction Industry Survey).พ.ศ. 2557 ทั่วราชอาณาจักร


ติดต่อขอสั่งซื้อเอกสารและซีดีรอม  :
สำนักสถิติพยากรณ์  สำนักงานสถิติแห่งชาติ   ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘o พรรษา   อาคาร B ชั้น 2  ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่    กทม.   ๑o๒๑o
โทร. o ๒๑๔๑  ๗๔๙๘     โทรสาร  0 ๒๑๔๓  ๘๑๓๒    ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  :  binfopub@nso.go.th