ด้านเศรษฐกิจ
    ด้านสังคม
    ด้าน ICT
    ด้านอื่นๆ

Username
Password
 
[ สมัครสมาชิก ]   [ ลืมรหัสผ่าน ]
รายการสั่งซื้อของคุณ
สินค้า 0 items
ราคารวม 0.00 บาท
ดูตระกร้าสินค้าคุณรู้จักเว็บไซต์เราจากไหน ?

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับระบบสั่งซื้อสิ่งพิมพ์ออนไลน์

ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
น้อย
ข้อเสนอแนะ
 

    
    เลือกโครงการ
:::  << [11] 12  13  14  15  16  >> 

สำมะโนอุตสาหกรรม (The Industrial Census).2560 (2017)CD ROM สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 จังหวัดสมุทสาคร

สำมะโนอุตสาหกรรม (The Industrial Census).2560 (2017)CD ROM สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 จังหวัดลพบุรี

ประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง (Construction Area).พ.ศ.2559 (พร้อม CD-Rom)

การสำรวจยอดขายรายไตรมาส (The Quarterly Retail Survey).พ.ศ.2559 (พร้อมCD-ROM)

การสำรวจการประกอบกิจการโรงแรมและเกสท์เฮ้าส์ ( Report of the Hotels and Guest Houses Survey ).พ.ศ.2559(พร้อม CD-ROM)

การสำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ (Report of the Business Trade and Service Survey ).พ.ศ.2559(CD ROM)

ประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง (Construction Area).พ.ศ. 2558

รายได้และการกระจายรายได้ของครัวเรือนระดับจังหวัด.พ.ศ. 2558 ระดับจังหวัด

การสำรวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า (The Logistic Capability of Trade Survey).พ.ศ. 2558


ติดต่อขอสั่งซื้อเอกสารและซีดีรอม  :
สำนักสถิติพยากรณ์  สำนักงานสถิติแห่งชาติ   ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘o พรรษา   อาคาร B ชั้น 2  ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่    กทม.   ๑o๒๑o
โทร. o ๒๑๔๑  ๗๔๙๘     โทรสาร  0 ๒๑๔๓  ๘๑๓๒    ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  :  binfopub@nso.go.th