ด้านเศรษฐกิจ
    ด้านสังคม
    ด้าน ICT
    ด้านอื่นๆ

Username
Password
 
[ สมัครสมาชิก ]   [ ลืมรหัสผ่าน ]




รายการสั่งซื้อของคุณ
สินค้า 0 items
ราคารวม 0.00 บาท
ดูตระกร้าสินค้า



คุณรู้จักเว็บไซต์เราจากไหน ?

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับระบบสั่งซื้อสิ่งพิมพ์ออนไลน์

ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
น้อย
ข้อเสนอแนะ
 

    
    เลือกโครงการ
::: [1] 2  3  4  5  6  >> 

สำมะโนอุตสาหกรรม (The Industrirl Cenus).ภาคใต้ พ.ศ. 2560(พร้อมCD-ROM)

สำมะโนอุตสาหกรรม (The Industrirl Cenus).ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ.2560 (พร้อม CD-ROM)

สำมะโนอุตสาหกรรม (The Industrirl Cenus).ภาคเหนือ พ.ศ. 2560(พร้อม CD-ROM)

สำมะโนอุตสาหกรรม (The Industrirl Cenus).ภาคกลาง พ.ศ. 2560(พร้อม CD-ROM)

สำมะโนอุตสาหกรรม (The Industrirl Cenus).ปริมณฑล พ.ศ.2560 (พร้อม CD-ROM)

สำมะโนอุตสาหกรรม (The Industrirl Cenus).กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2560

สำมะโนอุตสาหกรรม (The Industrirl Cenus).ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2560(พร้อมCD-ROM)

ประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง (Construction Area).พ.ศ.2559 (พร้อม CD-Rom)

การสำรวจยอดขายรายไตรมาส (The Quarterly Retail Survey).พ.ศ.2559 (พร้อมCD-ROM)


ติดต่อขอสั่งซื้อเอกสารและซีดีรอม  :
สำนักสถิติพยากรณ์  สำนักงานสถิติแห่งชาติ   ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘o พรรษา   อาคาร B ชั้น 2  ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่    กทม.   ๑o๒๑o
โทร. o ๒๑๔๑  ๗๔๙๘     โทรสาร  0 ๒๑๔๓  ๘๑๓๒    ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  :  binfopub@nso.go.th