ด้านเศรษฐกิจ
    ด้านสังคม
    ด้าน ICT
    ด้านอื่นๆ

Username
Password
 
[ สมัครสมาชิก ]   [ ลืมรหัสผ่าน ]
รายการสั่งซื้อของคุณ
สินค้า 0 items
ราคารวม 0.00 บาท
ดูตระกร้าสินค้าคุณรู้จักเว็บไซต์เราจากไหน ?

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับระบบสั่งซื้อสิ่งพิมพ์ออนไลน์

ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
น้อย
ข้อเสนอแนะ
 

    
    เลือกโครงการ
:::  1  2  3  4  5  6  >> 

วารสารสถิติรายไตรมาส ( Quarterly Bulletin of Statistics ).- ปีที่ 63 (Vol.63) ฉบับที่ 2 (No.2)

วารสารสถิติรายไตรมาส ( Quarterly Bulletin of Statistics ).- ปีที่ 63 (Vol.63) ฉบับที่ 1 (No.1)

วารสารสถิติรายไตรมาส ( Quarterly Bulletin of Statistics ).- ปีที่ 63 (Vol.63) ฉบับที่ 3 (No.3)

รายงานสถิติรายปีประเทศไทย(Statistical Yearbook Thailand). - พ.ศ. 2558

วารสารสถิติรายไตรมาส ( Quarterly Bulletin of Statistics ).- ปีที่ 62 (Vol.62) ฉบับที่ 3 (No.3)

วารสารสถิติรายไตรมาส ( Quarterly Bulletin of Statistics ).- ปีที่ 62 (Vol.62) ฉบับที่ 4 (No.4)

วารสารสถิติรายไตรมาส ( Quarterly Bulletin of Statistics ).- ปีที่ 62 (Vol.62) ฉบับที่ 2 (No.2)

วารสารสถิติรายไตรมาส ( Quarterly Bulletin of Statistics ).- ปีที่ 62 (Vol.62) ฉบับที่ 1 (No.1)

รายงานสถิติรายปีประเทศไทย(Statistical Yearbook Thailand).- พ.ศ. 2557


ติดต่อขอสั่งซื้อเอกสารและซีดีรอม  :
สำนักสถิติพยากรณ์  สำนักงานสถิติแห่งชาติ   ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘o พรรษา   อาคาร B ชั้น 2  ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่    กทม.   ๑o๒๑o
โทร. o ๒๑๔๑  ๗๔๙๘     โทรสาร  0 ๒๑๔๓  ๘๑๓๒    ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  :  binfopub@nso.go.th