ด้านเศรษฐกิจ
    ด้านสังคม
    ด้าน ICT
    ด้านอื่นๆ

Username
Password
 
[ สมัครสมาชิก ]   [ ลืมรหัสผ่าน ]
รายการสั่งซื้อของคุณ
สินค้า 0 items
ราคารวม 0.00 บาท
ดูตระกร้าสินค้าคุณรู้จักเว็บไซต์เราจากไหน ?

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับระบบสั่งซื้อสิ่งพิมพ์ออนไลน์

ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
น้อย
ข้อเสนอแนะ
 

     
ลำดับที่ชื่อ-สกุลหมายเลขพัสดุวันที่จัดส่ง
1  อนุชา รันดาเว RB 1793 5720 5 TH 16/02/64
2  นายศศินทร์ มะกูดี RL 2426 1195 3 TH 14/01/64
3  อรพรรณ​ จาง RE 5566 6364 0 TH11/01/64
4  ภวัต อัศววิเศษ RL 2426 1196 7 TH07/01/64
5  นครินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ RL 2426 1186 5 TH และ RL 2426 1187 9 TH 19/05/63
6  พนิต อรรฆยมาศ RL 2426 1070 6 TH 18/03/63
7  คุณอินทร์นิชา วรกุลวัฒนดิษฐ์ RL 2426 1069 7 TH12/02/63
8  ไอริญชย์ญฎา เลอลอยRL 2426 1066 6 TH 30/09/62
9  ศุภสิทธิ์ พรหมปลูก RL 2426 1062 1 TH 27/08/62
10  ชนกนันท์ ฉินนานนท์ RL 2426 1064 9 TH19/08/62
11  Patiwat Atayagul EU 9760 6168 4 TH31/07/62
12  ธนกรม RL 2426 1050 2 TH 03/07/62
13  สุธิดา นาสัก RL 2426 1052 0 TH 24/06/62
14  พนิต อรรฆยมาศ RL 2426 0989 2 TH 20/06/62
15  ภูริดา เวียนทอง RL 2426 0986 1 TH 14/05/62
16  sasipa aphinives RL 2426 0982 7 TH 05/03/62
17  สุกัณฑา หมวดทองRL 2426 0983 5 TH 14/02/62
18  กุลธิดา ธนกัญญา RL 2426 0978 7 TH 30/01/62
19  วรรณรวี เฟื่องขจรศักดิ์ RL 2426 0980 0 TH และ RL 2426 0979 5 TH 23/01/62
20  Ittipat Chinangkulpiwat RL 2426 0974 2 TH 21/12/61
21  Ittipat Chinangkulpiwat RL 2426 0974 2 TH 21/12/61
22  เขมรัฐ บุญสิทธิ์ RL 2426 0972 5 TH และ RL 2426 0973 9 TH 19/12/61
23  นายอานนท์ เทพสำเริง RL 2426 0962 3 TH และ RL 2426 0963 7 TH22/10/61
24  phiradej nopteepkungwan RL 2426 0908 4 TH01/10/61
25  ประภาพรรณ สุดตา RL 2426 0898 5 TH17/09/61
26  ปทุมวรรณ กาลปักRL 2426 0897 1 TH12/09/61
27  สุระ วัฒนล้ำเลิศ RL 2426 0890 6 TH06/09/61
28  อรพิมล สงวนศักดิ์โกศล RL 2426 0889 7 TH04/09/61
29  อุดมพร บุณยประเสริฐ RL 2426 0886 6 TH28/08/61
30  วิไลทิพย์ พันโยธา RL 2426 0884 9 TH 14/08/61
31  Achiraya Chinaroj RL 2426 0883 5 TH 10/08/61
32  บวรภพ หลงชิน RL 2426 0880 4 TH 16/07/61
33  บวรภพ หลงชิน RL 2426 0880 4 TH 16/07/61
34  ขวัญฤทัย สมศักดิ์ RL 2426 0874 7 TH 25/06/61
35  อิงอร นาคฤทธิ์ RL 2426 0870 2 TH21/06/61
36  เยาวภา ทองงอก RL 2426 0868 0 TH และ RL 2426 0869 3 TH 19/06/61
37  สกลพร ศรกุล RL 2426 0865 9 TH 4/06/61
38  กุลธิดา ธนกัญญา RL 2426 0807 5 TH17/04/61
39  ภาณุ พรศิลป์อนันต์ RJ 1941 5500 1 TH9 ก.พ. 2561
40  พีรภาย์ บุรีรักษ์ RJ 1941 5489 1 TH 2 ก.พ. 2561
41  กมลชนก ตินตะชาติ RJ 1941 5491 6 TH RJ 1941 5492 0 TH RJ 1941 5493 3 TH30 มกราคม 2561
42  กฤษณ์มนต์ ทิพยเศวต RJ 1941 5488 0 TH11 ม.ค
43  สุดาวรรณ ลี่ไพฑูรย์ RJ 1941 5489 3 TH11 ม.ค.61
44  นางสาวณัฐวดี รกบำรุง RJ 1941 5484 5 TH 21/12/60
45  นพรัตน์ ทองผดุงโรจน์ RJ 1941 5479 1 TH12 ธ.ค 60
46  จันทร์จิตร เธียรสิริRJ 1941 5475 7 TH 8/12/60
47  ชวินทร์ พาภักดี RJ 1941 5473 0 TH 22/11/60
48  มนสิชา เพชรานนท์RJ 1941 5463 8 TH และ RJ 1941 5464 1 TH 10/11/60
49  พิมพิกา พูลสวัสดิ์ RJ 1941 5458 4 TH31/10/60
50  นายสมนึก ชูสุวรรณ RJ 1941 5457 5 TH 30/10/60ติดต่อขอสั่งซื้อเอกสารและซีดีรอม  :
สำนักสถิติพยากรณ์  สำนักงานสถิติแห่งชาติ   ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘o พรรษา   อาคาร B ชั้น 2  ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่    กทม.   ๑o๒๑o
โทร. o ๒๑๔๑  ๗๔๙๘     โทรสาร  0 ๒๑๔๓  ๘๑๓๒    ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  :  binfopub@nso.go.th