ด้านเศรษฐกิจ
    ด้านสังคม
    ด้าน ICT
    ด้านอื่นๆ

Username
Password
 
[ สมัครสมาชิก ]   [ ลืมรหัสผ่าน ]
รายการสั่งซื้อของคุณ
สินค้า 0 items
ราคารวม 0.00 บาท
ดูตระกร้าสินค้าคุณรู้จักเว็บไซต์เราจากไหน ?

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับระบบสั่งซื้อสิ่งพิมพ์ออนไลน์

ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
น้อย
ข้อเสนอแนะ
 

     
ลำดับที่ชื่อ-สกุลหมายเลขพัสดุวันที่จัดส่ง
1  คทา บุญทรงไพศาล RE448137012TH9/5/56
2  กฤติยา เพียพยัคฆ์ RE 4481 3581 7 TH9/12/2557
3  นฤศันส์ ธันวารชร RE 4481 3988 3 TH9/06/2559
4  จันทร์จิตร เธียรสิริRJ 1941 5475 7 TH 8/12/60
5  Vimolratana Boonnak EH561663863TH7/8/2555
6  ณญาภร ภาจิรากรณ์ RE 4481 3955 7 TH , RE 4481 3954 3 TH7/3/2559
7  คนึงพร ผดุงกิจ RE448137729TH7/3/2557
8  นางสาวนุชจิรา สุมณฑา RJ 1941 5459 8 TH และ RJ 1941 5460 7 TH 7/11/60
9  สุรศักดิ์ วงษ์อินทร์จันทร์ RE448137397TH6/8/56
10  นพมาศ ฮวบเจริญ EK265038650TH6/8/2557
11  นาทอะนงค์ เกียรติสุข RE448136666TH6/3/2556
12  นาทอะนงค์ เกียรติสุข RE448136666TH6/3/2556
13  ปัญชลีย์ แสงคง RE448138313TH6/11/2557
14  ปุนญิสา ทวยทองสา RJ194153500TH6/03/2560
15  ปิยะพัฒน์ ศรีภูวงศ์ RJ194153495TH6/03/2560
16  ทิชาพร สงฆเทพ RJ194154108TH, RJ194154111TH6 ก.ค. 2560
17  ชนน โอภาพงพันธ์ RE448138049TH, RE448138021TH,RE448138035TH,5/8/2557
18  TAIWAN TRADE CENTER RG063890250TH5/11/2556
19  ปิยรัตน์ ชลสินธุ์ RE448136581Th,RE448136595Th5 /2/2556
20  ณรงค์ศักดิ์ วดีศิริศักดิ์ EH561662695TH4/7/2555
21  วันเพ็ญ สิริยงสวัสดิ์ RE 4481 3784 8 TH4/4/2557
22  นลิน ฉัตรโชติธรรม RE 4481 3934 0 TH4/2/2558
23  กมลพชร โทสินธิติ RJ194154173TH4 ส.ค. 60
24  พิมพิกา พูลสวัสดิ์ RJ 1941 5458 4 TH31/10/60
25  นางสุภาวดี ภาระดี EH 5616 8006 7 TH31/1/2556ติดต่อขอสั่งซื้อเอกสารและซีดีรอม  :
สำนักสถิติพยากรณ์  สำนักงานสถิติแห่งชาติ   ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘o พรรษา   อาคาร B ชั้น 2  ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่    กทม.   ๑o๒๑o
โทร. o ๒๑๔๑  ๗๔๙๘     โทรสาร  0 ๒๑๔๓  ๘๑๓๒    ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  :  binfopub@nso.go.th