ด้านเศรษฐกิจ
    ด้านสังคม
    ด้าน ICT
    ด้านอื่นๆ

Username
Password
 
[ สมัครสมาชิก ]   [ ลืมรหัสผ่าน ]
รายการสั่งซื้อของคุณ
สินค้า 0 items
ราคารวม 0.00 บาท
ดูตระกร้าสินค้าคุณรู้จักเว็บไซต์เราจากไหน ?

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับระบบสั่งซื้อสิ่งพิมพ์ออนไลน์

ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
น้อย
ข้อเสนอแนะ
 

     
ลำดับที่ชื่อ-สกุลหมายเลขพัสดุวันที่จัดส่ง
1  KOMSON CHARNVUTHIKUL RB 1793 5773 5 TH, RB 1793 5774 9 TH, RB 1793 5775 2 TH, RB 1793 5776 6 TH, RB 1793 5769 5 TH, RB 1731/03/64
2  Sarit Srinavakul EU 9760 6172 4 TH 09/04/64
3  กู้เกียรติ สมานวณิชย์ RB 1793 5714 8 TH 19/03/64
4  ภาวิณี สตาร์เจลRB 1793 5713 4 TH15/03/64
5  คนที่หนึ่ง แสงหิรัญ RB 1793 5715 1 TH08/03/64
6  อนุชา รันดาเว RB 1793 5720 5 TH 16/02/64
7  นายศศินทร์ มะกูดี RL 2426 1195 3 TH 14/01/64
8  อรพรรณ​ จาง RE 5566 6364 0 TH11/01/64
9  ภวัต อัศววิเศษ RL 2426 1196 7 TH07/01/64
10  นครินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ RL 2426 1186 5 TH และ RL 2426 1187 9 TH 19/05/63
11  พนิต อรรฆยมาศ RL 2426 1070 6 TH 18/03/63
12  คุณอินทร์นิชา วรกุลวัฒนดิษฐ์ RL 2426 1069 7 TH12/02/63
13  ไอริญชย์ญฎา เลอลอยRL 2426 1066 6 TH 30/09/62
14  ศุภสิทธิ์ พรหมปลูก RL 2426 1062 1 TH 27/08/62
15  ชนกนันท์ ฉินนานนท์ RL 2426 1064 9 TH19/08/62
16  Patiwat Atayagul EU 9760 6168 4 TH31/07/62
17  ธนกรม RL 2426 1050 2 TH 03/07/62
18  สุธิดา นาสัก RL 2426 1052 0 TH 24/06/62
19  พนิต อรรฆยมาศ RL 2426 0989 2 TH 20/06/62
20  ภูริดา เวียนทอง RL 2426 0986 1 TH 14/05/62
21  sasipa aphinives RL 2426 0982 7 TH 05/03/62
22  สุกัณฑา หมวดทองRL 2426 0983 5 TH 14/02/62
23  กุลธิดา ธนกัญญา RL 2426 0978 7 TH 30/01/62
24  วรรณรวี เฟื่องขจรศักดิ์ RL 2426 0980 0 TH และ RL 2426 0979 5 TH 23/01/62
25  Ittipat Chinangkulpiwat RL 2426 0974 2 TH 21/12/61
26  Ittipat Chinangkulpiwat RL 2426 0974 2 TH 21/12/61
27  เขมรัฐ บุญสิทธิ์ RL 2426 0972 5 TH และ RL 2426 0973 9 TH 19/12/61
28  นายอานนท์ เทพสำเริง RL 2426 0962 3 TH และ RL 2426 0963 7 TH22/10/61
29  phiradej nopteepkungwan RL 2426 0908 4 TH01/10/61
30  ประภาพรรณ สุดตา RL 2426 0898 5 TH17/09/61
31  ปทุมวรรณ กาลปักRL 2426 0897 1 TH12/09/61
32  สุระ วัฒนล้ำเลิศ RL 2426 0890 6 TH06/09/61
33  อรพิมล สงวนศักดิ์โกศล RL 2426 0889 7 TH04/09/61
34  อุดมพร บุณยประเสริฐ RL 2426 0886 6 TH28/08/61
35  วิไลทิพย์ พันโยธา RL 2426 0884 9 TH 14/08/61
36  Achiraya Chinaroj RL 2426 0883 5 TH 10/08/61
37  บวรภพ หลงชิน RL 2426 0880 4 TH 16/07/61
38  บวรภพ หลงชิน RL 2426 0880 4 TH 16/07/61
39  ขวัญฤทัย สมศักดิ์ RL 2426 0874 7 TH 25/06/61
40  อิงอร นาคฤทธิ์ RL 2426 0870 2 TH21/06/61
41  เยาวภา ทองงอก RL 2426 0868 0 TH และ RL 2426 0869 3 TH 19/06/61
42  สกลพร ศรกุล RL 2426 0865 9 TH 4/06/61
43  กุลธิดา ธนกัญญา RL 2426 0807 5 TH17/04/61
44  ภาณุ พรศิลป์อนันต์ RJ 1941 5500 1 TH9 ก.พ. 2561
45  พีรภาย์ บุรีรักษ์ RJ 1941 5489 1 TH 2 ก.พ. 2561
46  กมลชนก ตินตะชาติ RJ 1941 5491 6 TH RJ 1941 5492 0 TH RJ 1941 5493 3 TH30 มกราคม 2561
47  กฤษณ์มนต์ ทิพยเศวต RJ 1941 5488 0 TH11 ม.ค
48  สุดาวรรณ ลี่ไพฑูรย์ RJ 1941 5489 3 TH11 ม.ค.61
49  นางสาวณัฐวดี รกบำรุง RJ 1941 5484 5 TH 21/12/60
50  นพรัตน์ ทองผดุงโรจน์ RJ 1941 5479 1 TH12 ธ.ค 60ติดต่อขอสั่งซื้อเอกสารและซีดีรอม  :
สำนักสถิติพยากรณ์  สำนักงานสถิติแห่งชาติ   ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘o พรรษา   อาคาร B ชั้น 2  ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่    กทม.   ๑o๒๑o
โทร. o ๒๑๔๑  ๗๔๙๘     โทรสาร  0 ๒๑๔๓  ๘๑๓๒    ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  :  binfopub@nso.go.th